VIII Konferencja Computerworld PAŃSTWO 2.0

To doskonała okazja do poznania kulisów tworzenia e-usług i systemów IT w administracji publicznej oraz cyfrowych priorytetów sektora publicznego na najbliższe lata. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2018 roku w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z programem tej, jednej z najważniejszych, konferencji poświęconych cyfrowej transformacji państwa, a także rejestracji umożliwiającej udział w tym ważnym wydarzeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli urzędów administracji centralnej i samorządowej, przedstawicieli sektora energetycznego, obronnego oraz ochrony zdrowia, z wyłączeniem spółek świadczących usługi w obszarze nowych technologii. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie Computerworld.

Zobacz również:

  • Jak technologia może pomóc podczas kryzysu uchodźczego

Konferencja będzie miała miejsce w Centrum Konferencyjnym POLIN, ul. Anielewicza 6 w Warszawie.

Państwo 2.0 - dzień pierwszy (22.02.2018)

Tematyka pierwszego dnia konferencji skupi się wokół najważniejszych rządowych projektów IT, realizowanych w ramach unijnej perspektywy 2014-2020 oraz współpracy sektora publicznego z dostawcami narzędzi teleinformatycznych, także w kontekście planowanych dużych inwestycji czyli KSI 2.0.

W programie na pierwszy dzień konferencji przewidziane są następujące prezentacje:

• Strategia Ministerstwa Cyfryzacji oraz stan realizacji kluczowych projektów informatycznych państwa. Kontekst europejski.

Krzysztof Szubert, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

• Transformacja cyfrowa – główne wyzwania do roku 2020

Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów

Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Finansów do spraw Informatyzacji, Ministerstwo Finansów

• Cyfryzacja polskiego wymiaru sprawiedliwości. Efekty i założenia informatycznych przedsięwzięć tj. System Digitalizacji Akt, E-protokół czy Elektroniczne Księgi Wieczyste

Michał Woś, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości

• Poprawa efektywności służby zdrowia poprzez centralne projekty informatyczne realizowane przez resort zdrowia. Strategia informatyczna Ministerstwa Zdrowia.

Janusz Cieszyński, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

• Status centralnych projektów w ochronie zdrowia.

Marcin Węgrzyniak, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

• E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne.

Hubert Nowak, Wiceprezes, Urząd Zamówień Publicznych

• Rola rozwiązań Big Data w cyfrowej transformacji administracji skarbowej.

Piotr Towarek, Prezes Zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

• POPC 2014-2020. Wnioski z dotychczasowych naborów zgłoszeń o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej II E-administracji i otwarty urząd. Wskazówki przed następnymi konkursami.

Wanda Buk, Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

• Wsparcie II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nowe otwarcie w finansowaniu projektów IT.

Andrzej Pieczunko, Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa IT, Centralny Ośrodek Informatyki

Państwo 2.0 - dzień drugi (23.02.2018)

Tematyka drugiego dnia konferencji będzie skoncentrowana na zastosowaniach technologii informatycznych w sektorach, których kierunki rozwoju są powiązane z polityką państwa: Smart City, Energetyka, Zdrowie. Zastanowimy się jaką rolę w tych obszarach odegrają nowe technologie i które z nich będą miały szczególne znaczenie.

W programie drugiego dnia znajdują się m.in. takie prezentacje:

• Czy czeka nas los gotowanej żaby, czyli co mówi robonomika o nadejściu ery robotów w sektorze usług?

dr hab. Andrzej Sobczak, Profesor Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki

• Kierunki rozwoju polskiego sektora energetycznego.

Andrzej J. Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

• Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia.

Agnieszka Kister, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia

• Zintegrowany rozwój cyfrowy warunkiem inteligencji miasta na przykładzie m.st. Warszawy.

Tadeusz Osowski, Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, Urząd m.st. Warszawy

Zapraszamy do udziału w konferencji Computerworld Państwo 2.0, która od 8 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym. Mimo miliardowych nakładów na cyfryzację usług publicznych, według unijnego indeksu mierzącego postęp w dziedzinie cyfryzacji państw UE, Polska zajmuje 23 pozycję na 28 krajów członkowskich i to właśnie dlatego rozwój cyfrowych usług publicznych jest jednym z 2 głównych wyzwań jakie stoją przed Polską według DESI 2017.

Patroni honorowi:

Partner generalny:

Partner strategiczny:

Mecenas:

PartnerZY merytorycznI:

Wystawcy:

Patronat:

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200