VIII Konferencja Computerworld PAŃSTWO 2.0

To doskonała okazja do poznania kulisów tworzenia e-usług i systemów IT w administracji publicznej oraz cyfrowych priorytetów sektora publicznego na najbliższe lata. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2018 roku w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z programem tej, jednej z najważniejszych, konferencji poświęconych cyfrowej transformacji państwa, a także rejestracji umożliwiającej udział w tym ważnym wydarzeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli urzędów administracji centralnej i samorządowej, przedstawicieli sektora energetycznego, obronnego oraz ochrony zdrowia, z wyłączeniem spółek świadczących usługi w obszarze nowych technologii. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie Computerworld.

Zobacz również:

  • Administracja w chmurze Microsoft

Konferencja będzie miała miejsce w Centrum Konferencyjnym POLIN, ul. Anielewicza 6 w Warszawie.

Państwo 2.0 - dzień pierwszy (22.02.2018)

Tematyka pierwszego dnia konferencji skupi się wokół najważniejszych rządowych projektów IT, realizowanych w ramach unijnej perspektywy 2014-2020 oraz współpracy sektora publicznego z dostawcami narzędzi teleinformatycznych, także w kontekście planowanych dużych inwestycji czyli KSI 2.0.

W programie na pierwszy dzień konferencji przewidziane są następujące prezentacje:

• Strategia Ministerstwa Cyfryzacji oraz stan realizacji kluczowych projektów informatycznych państwa. Kontekst europejski.

Krzysztof Szubert, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

• Transformacja cyfrowa – główne wyzwania do roku 2020

Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów

Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Finansów do spraw Informatyzacji, Ministerstwo Finansów

• Cyfryzacja polskiego wymiaru sprawiedliwości. Efekty i założenia informatycznych przedsięwzięć tj. System Digitalizacji Akt, E-protokół czy Elektroniczne Księgi Wieczyste

Michał Woś, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości• Poprawa efektywności służby zdrowia poprzez centralne projekty informatyczne realizowane przez resort zdrowia. Strategia informatyczna Ministerstwa Zdrowia.

Janusz Cieszyński, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia• Status centralnych projektów w ochronie zdrowia.

Marcin Węgrzyniak, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia• E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne.

Hubert Nowak, Wiceprezes, Urząd Zamówień Publicznych• Rola rozwiązań Big Data w cyfrowej transformacji administracji skarbowej.

Piotr Towarek, Prezes Zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.• POPC 2014-2020. Wnioski z dotychczasowych naborów zgłoszeń o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej II E-administracji i otwarty urząd. Wskazówki przed następnymi konkursami.

Wanda Buk, Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.• Wsparcie II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nowe otwarcie w finansowaniu projektów IT.

Andrzej Pieczunko, Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa IT, Centralny Ośrodek Informatyki

Państwo 2.0 - dzień drugi (23.02.2018)

Tematyka drugiego dnia konferencji będzie skoncentrowana na zastosowaniach technologii informatycznych w sektorach, których kierunki rozwoju są powiązane z polityką państwa: Smart City, Energetyka, Zdrowie. Zastanowimy się jaką rolę w tych obszarach odegrają nowe technologie i które z nich będą miały szczególne znaczenie.

W programie drugiego dnia znajdują się m.in. takie prezentacje:

• Czy czeka nas los gotowanej żaby, czyli co mówi robonomika o nadejściu ery robotów w sektorze usług?

dr hab. Andrzej Sobczak, Profesor Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki• Kierunki rozwoju polskiego sektora energetycznego.

Andrzej J. Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii• Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia.

Agnieszka Kister, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia• Zintegrowany rozwój cyfrowy warunkiem inteligencji miasta na przykładzie m.st. Warszawy.

Tadeusz Osowski, Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, Urząd m.st. WarszawyZapraszamy do udziału w konferencji Computerworld Państwo 2.0, która od 8 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym. Mimo miliardowych nakładów na cyfryzację usług publicznych, według unijnego indeksu mierzącego postęp w dziedzinie cyfryzacji państw UE, Polska zajmuje 23 pozycję na 28 krajów członkowskich i to właśnie dlatego rozwój cyfrowych usług publicznych jest jednym z 2 głównych wyzwań jakie stoją przed Polską według DESI 2017.

Patroni honorowi:

Partner generalny:

Partner strategiczny:

Mecenas:

PartnerZY merytorycznI:

Wystawcy:

Patronat:

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200