Używane oprogramowanie też jest legalne

Wywodząca się z Czech firma Forscope, która dostarcza legalne, używane oprogramowanie firmom i instytucjom publicznym, zwiększa aktywność na polskim rynku. Potwierdzają to pierwsze kontrakty z przedstawicielami administracji publicznej i podmiotami komercyjnymi.

fot. Pixabay

Coraz więcej podmiotów otwiera się na zakup używanego oprogramowania w postaci licencji wieczystych zakupionych i wykorzystywanych wcześniej przez inne organizacje. Choć może to wzbudzać kontrowersja, sprzedaż używanego oprogramowania to proces w pełni legalny, co potwierdzają Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 23 kwietnia 2009 roku, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 3 lipca 2012 roku oraz dalsze orzeczenia i wyroki wydane w kolejnych latach przez TSUE i sądy krajowe.

„W Forscope dysponujemy szeregiem opinii prawnych opracowanych przez specjalistów z obszaru prawa autorskiego (z różnych krajów europejskich), które jednoznacznie potwierdzają, że odsprzedaż i wykorzystanie używanych licencji wieczystych na oprogramowanie są zgodne z prawem w ramach całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego” – wyjaśnia Mateusz Drozdowski, Product Manager w Forscope.

Zobacz również:

  • Chmura wspiera rozwój banków

Cena używanego oprogramowania stanowi kluczowy czynnik przekładający się na decyzję zakupową klientów. Ta opcja pozwala kupić software w cenie nawet o 70% niższej niż pierwotny koszt zakupu.

Odsprzedaż i wykorzystanie używanego oprogramowania może nastąpić wyłącznie pod określonymi prawnie warunkami i przy jednoczesnym prawidłowym udokumentowaniu pochodzenia, m.in. poprzez wykazanie, że licencja została udzielona bezterminowo w zamian za jednorazową opłatę, producent oprogramowania udostępnił oprogramowanie do pobrania, egzemplarz został sprzedany nabywcy przez producenta lub za jego zgodą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także, że poprzedni właściciel odinstalował i dezaktywował posiadane przez niego oprogramowanie.

Co istotne, z możliwości zakupu używanych licencji coraz częściej korzystają nie tylko podmioty prywatne, ale i ministerstwa, urzędy, szpitale czy instytucje samorządowe. Potwierdzają to polskie kontrakty Czechów. Forscope sprzedał używane oprogramowanie między innymi Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytutowi NASK czy firmom Domsfera oraz EZT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200