Użytkownicy skarżą się na program Groupwise 4.1 firmy Novell.

Zdarza się, że użytkownicy, którzy postanowili zwiększyć wydajność swojej pracy poprzez zastosowanie pakietu do pracy grupowej Groupwise 4.1 firmy Novell, doznają niemiłego uczucia, gdy ich elektroniczna poczta nagle znika. Nie jest to jedyny problem dla tych, którzy chcą korzystać z Groupwise'a 4.1. Już sama instalacja systemu okazuje się dla niektórych zbyt trudna i zostaje wstrzymana. Uniwersytet Indiana w Bloomington zamierzał objąć systemem Groupwise 4.1 30 tys. użytkowników. Jednak z powodu rozlicznych trudności Groupwise został zaimplementowany tylko na trzech tys. stanowisk.

Zdarza się, że użytkownicy, którzy postanowili zwiększyć wydajność swojej pracy poprzez zastosowanie pakietu do pracy grupowej Groupwise 4.1 firmy Novell, doznają niemiłego uczucia, gdy ich elektroniczna poczta nagle znika. Nie jest to jedyny problem dla tych, którzy chcą korzystać z Groupwise'a 4.1. Już sama instalacja systemu okazuje się dla niektórych zbyt trudna i zostaje wstrzymana. Uniwersytet Indiana w Bloomington zamierzał objąć systemem Groupwise 4.1 30 tys. użytkowników. Jednak z powodu rozlicznych trudności Groupwise został zaimplementowany tylko na trzech tys. stanowisk.

Novell potwierdza istnienie pewnych problemów, ale jednocześnie nie zgadza się z poglądem, jakoby miały one znaczny wpływ na implementację Groupwise 4.1. Większość z tych problemów będzie na pewno rozwiązana w nowej wersji tego produktu przeznaczonej dla środowiska klient/serwer. Jednak Groupwise XTD, bo tak będzie nazywać się nowy produkt, będzie dostępny w sprzedaży dopiero w I kw. przyszłego roku.

Tymczasem użytkownicy są zaniepokojeni obecnym stanem rzeczy. "Problemem jest wadliwie działająca baza danych " -mówi Lance Speelmon, informatyk z Uniwersytetu Indiana. "Czasami zdarza się, że użytkownik nie ma dostępu do poczty z poprzedniego dnia".

Funkcja Ofcheck jako narzędzie administratora nie zawsze pomaga, a czasami tylko pogarsza sprawę. "Kiedy Ofcheck jest uruchamiany w obrębie całej bazy danych pojawia się problem polegający na tym, że użytkownicy tracą dostęp do swojej poczty" - wyjaśnia Speelmon.

Sytuacja wygląda podobnie w innym miejscu, gdzie z Groupwise'a 4.1 korzysta ponad 30 tys. osób. Użytkownicy stykają się z tymi samymi problemami a projekt rozszerzenia systemu na większą skalę został wstrzymany. Kiedy administrator ingeruje w bazę danych próbując naprawić uszkodzoną skrzynkę pocztową, okazuje się że konieczna jest przebudowa nawet połowy bazy danych.

W dodatku po użyciu usługi odtwarzania bazy danych do skrzynki pocztowej użytkownika przenoszone są wszystkie wiadomości nawet z tymi, które zostały przez niego celowo skasowane. Jeżeli użytkownik jest członkiem 50-osobowej grupy, to automatycznie otrzymuje 50 kopii tego samego dokumentu.

Rzecznik firmy Novell uważa, że w tym wypadku problem tkwi w konfiguracji. Z kolei użytkownik, pragnący zachować anonimowość, twierdzi, że technicy Novella sprawdzili konfigurację i orzekli, że jest prawidłowa. Novell zaprzecza jakoby został zasypany skargami odnośnie swojej bazy danych i uznaje ją za solidny produkt.

Użytkownicy Groupwise, którzy udzielili wywiadu w tym tygodniu, skarżyli się także na funkcję calendaring/scheduling, która nie działa tak dobrze jak w wersji dla Macintosha. Rzecznik Novella zaprzecza temu mówiąc, że funkcja ta jest integralną częścią poczty elektronicznej, a zatem działanie E-mailu jest równoznaczne z działaniem tej funkcji.

"Z technicznego punktu widzenia Novell ma rację" - mówi inny użytkownik, który woli się nie przedstawiać. Jednak w praktyce czasami rozkład dnia znika z kalendarza. W rzeczywistości ukazuje się on jako wiadomość E-mail, ale nie zostaje odnotowany w kalendarzu. Powoduje to, że funkcja ta mija się ze swoim celem. Novell obiecał, że rozwiąże ten problem w nowej wersji programu - Groupwise XTD.

Brak narzędzi do zarządzania stawia administratorów sieci w trudnej sytuacji. Użytkownicy mogą tworzyć zasady określające dostarczenie poczty, których administrator nie może obejrzeć ani wyłączyć. Wyjątkiem jest zmiana hasła użytkownika i w ten sposób dostanie się na jego konto. Według Speelmona oznacza to, że w sytuacji, gdy wiadomość nie dociera do adresata administrator nie może jej nawet otworzyć i sprawdzić, gdzie tkwi problem.

Novell uzasadnia wprowadzenie mechnizmu zasad (rules) tym, że użytkownicy sami najlepiej wiedzą, co robić ze swoją korespondencją i nie chcą, żeby administratorzy mieli dostęp do ich prywatnych skrzynek pocztowych.


TOP 200