Użytkownicy komputerów Windows 7 ujrzą wkrótce na swoich ekranach „grzecznościowe przypomnienie”

Microsoft zapowiada, że zacznie w najbliższym czasie wysyłać do użytkowników komputerów Windows 7 komunikaty przypominające im, że już niedługo – bo za dziewięć miesięcy - wsparcie techniczne tego systemu operacyjnego wygaśnie. Gigant z Redmond nadał tym komunikatom nazwę „grzecznościowych przypomnień” (w oryginale „courtesy reminder”).

Cała akcja rozsyłania takich przypomnień zacznie się kwietniu, zapowiedział na swoim firmowym blogu Matt Barlow, odpowiedzialny w firmie Microsoft za marketing. Przypomnienia będą rozsyłane cyklicznie w określonych odstępach czasu aż do momentu, w których wsparcie dla systemu Windows 7 wygaśnie na dobre, czyli 14-go stycznia 2020 roku.

Wiadomo już, że użytkownik komputera Windows 7 będzie mógł odrzucić z automatu kolejne powiadomienia, wybierając opcję „Do not notify me again (Nie powiadamiaj mnie ponownie), której będzie też towarzyszyć dodatkowy przycisk noszący nazwę "Learn more" (Dowiedz się więcej).

Zobacz również:

Microsoft zastosował więc w tym przypadku tę samą procedurę, którą zainicjował pięć lat temu w odniesieniu do systemu Windows XP, dla którego wsparcie techniczne również w tym czasie wygasało. Z tą jednak różnicą, że wtedy akcja taka miała miejsce na miesiąc przed wygaśnięciem wsparcia, a tym razem jest to aż osiem miesięcy.


TOP 200