Użytkownicy AS/400 łączą się

Powstał polski oddział międzynarodowej organizacji Common International.

Powstał polski oddział międzynarodowej organizacji Common International.

Od kwietnia br. istnieje w Polsce krajowy oddział Common, stowarzyszenia użytkowników dużych serwerów firmy IBM, w tym AS/400. Według danych tej organizacji, w Polsce jest 250 firm, które korzystają z tych systemów, z czego do stowarzyszenia należy - jak na razie -jedynie piętnaści z nich. Działalność Commonu finansowana jest ze składek członkowskich, których wysokość wynosi 1 tys. zł rocznie. Od listopada br. ukazywać się ma w Polsce, także co kwartał, jego biuletyn informacyjny.

Trudne początki

„Ponad pół roku temu, gdy staraliśmy się stworzyć nasze przedstawicielstwo, napotkaliśmy opór ze strony polskiego oddziału IBM, ze względu na jego nieco zachowawczą postawę. Obecnie jednak nasza współpraca układa się znacznie lepiej” - mówi Tomasz Marzec, prezes Common Polska. Przedstawiciele warszawskiego oddziału IBM mają, jak stwierdzili „życzliwie neutralny” stosunek do tej organizacji. Ze względu jednak na tajemnicę obowiązującą w firmie i niepodawanie do publicznej wiadomości danych dotyczących klientów, Common może rozsyłać informacje o sobie do potencjalnych członków tylko poprzez IBM.

Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest organizowanie seminariów i konferencji, podczas których użytkownicy wymieniają doświadczenia. Pierwsza konferencja w Polsce planowana jest na 17 i 18 listopada br. Mają w niej uczestniczyć specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Polski. Tematami ich wykładów będą m.in.: TCP/IP i DB/2 w AS/400, język Java oraz AS/400 Client Access dla Windows NT i 95. „Zależy nam również na prezentacji wiedzy i doświadczeń fachowców spoza IBM, dlatego na listopadowej konferencji odbywać się będą również i takie seminaria” - stwierdza Tomasz Marzec.

Common zajmuje się także ustalaniem międzynarodowych standardów i koordynuje działania użytkowników systemów IBM, mające wpływ na zmiany polityki tej firmy oraz zgłaszanie wniosków innowacyjno-technicznych. Jako silne lobby, organizacja ta ma wpływ na kierunki rozwoju i strategię swojego głównego partnera - IBM.

Common Polska jest oficjalnym członkiem organizacji Common Europe, tworzącej wraz ze swoimiodpowiednikami w Ameryce Północnej, Australii i Azji jedną z największych na świecie organizacji o profilu informatycznym - Common International. Polski oddział jest najmłodszy. W Europie najwięcej członków zrzesza placówka w Hiszpanii (ok. 2 tys.).


TOP 200