Uzupełnienie do Glossarium (92)

Zgodnie z obietnicą drukujemy hasła, które powinny znależć się w Glossarium (92). Raz jeszcze przepraszamy za niedopatrzenie.

Zgodnie z obietnicą drukujemy hasła, które powinny znależć się w Glossarium (92). Raz jeszcze przepraszamy za niedopatrzenie.

segmentacja ze stronicowaniem - połączenie strategii >>segmentacji i >>stronicowania; dane procesu są najpierw dzielone na >>segmenty, a następnie na >>strony, które z kolei są lokowane w wybranych >> ramkach pamięci; strategia ta znacznie redukuje efekty >>fragmentacji wewnętrznej.

statyczny przydział pamięci - metoda >>przydziału pamięci operacyjnej; polega na podzieleniu pamięci na >>strefy o stałej wielkości, a następnie przydzieleniu ich w całości procesom, pozwalając na ewentualną >>fragmentację wewnętrzną; metoda zwana jest inaczej statycznym podziałem na strefy; strategia jest niezbyt efektywna i dlatego rzadko używana; znacznie lepszym wyjściem jest >>dynamiczny przydział pamięci lub >>stronicowanie; skrajnym przypadkiem statycznego przydziału jest przypisanie procesowi całej dostępnej pamięci operacyjnej.

strefa - jednolity obszar pamięci (od adresu do adresu).

strefy z relokacją - strategia >>dynamicznego przydziału pamięci; metoda na uniknięcie >>fragmentacji zewnętrznej; jeśli w systemie zabraknie pamięci dla procesu to, zajęte przez inne procesy >>strefy są relokowane (przesuwane) tak, aby z małych "szczelin" wolnej pamięci pomiędzy zajętymi obszarami utworzyć jeden większy wolny blok, który mógłby zostać przypisany nowemu procesowi; relokację można także przeprowadzać za każdym razem przy pojawieniu się jakiejkolwiek "szczeliny" między zajętymi strefami, lub automatycznie - w ściśle wyznaczonych odstępach czasowych.

strona - fragment danych procesu odpowiadający wielkością używanej w systemie >>ramce pamięci.

stronicowanie - metoda >>przydziału pamięci operacyjnej, przypominająca nieco >>statyczny przydział pamięci; dostępna pamięć jest podzielona na równe obszary o niezmiennej wielkości (>>ramki), które przydziela się procesom; w przeciwieństwie do statycznego przydziału, przy stronicowaniu proces otrzymuje nie jeden większy kawałek pamięci na całość danych, lecz wiele małych fragmentów porozrzucanych po różnych lokacjach pamięciowych; dane procesu są więc dzielone na wiele kawałków (>>stron), odpowiadających wielkością >>ramkom; przysparza to

kłopotów przy alokacji danych, lecz zmniejsza znacznie >>fragmentacje wewnętrzną; stronicowanie to technika stosowana bardzo często.

Worst Fit - (najgorzej pasujący) strategia >>dynamicznego przydziału pamięci operacyjnej, odwrotność >>Best Fit; proces zawsze otrzymuje największą spośród wolnych >>stref pamięci, po czym niewykorzystana część obszaru zostaje desygnowana jako nowa strefa; metoda efektywna, lecz używana stosunkowo rzadko.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200