Utrzymanie sieci w TP

Telekomunikacja Polska podpisała z ComputerLandem umowę na wdrożenie platformy OSS (Operations Support System) wspomagającej procesy utrzymania sieci oraz aktywację i diagnostykę usług głosowych. Zawarta przez firmy umowa ma wartość 27,1 mln zł.

Telekomunikacja Polska podpisała z ComputerLandem umowę na wdrożenie platformy OSS (Operations Support System) wspomagającej procesy utrzymania sieci oraz aktywację i diagnostykę usług głosowych. Zawarta przez firmy umowa ma wartość 27,1 mln zł.

Wdrożenie ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2006 r. Dzięki platformie OSS - współpracującej z funkcjonującym w Telekomunikacji Polskiej systemem CRM - operator będzie mógł zautomatyzować proces aktywacji usług telekomunikacyjnych i przyspieszyć obsługę klientów. Oprócz szybszej realizacji zamówień, wdrażane rozwiązanie zapewni także pełniejszą ewidencję zasobów sieci telekomunikacyjnej TP.

Platforma OSS będzie składać się z kilku elementów - modułu PROCESS.CL (platforma Business Process Management), UMS.CL (platforma obsługująca świadczenie i diagnostykę usług głosowych), INVENTORY.CL (platforma ewidencji zasobów i usług sieci). System ten zostanie także zintegrowany z Krajowym Systemem Paszportyzacji wdrożonym w TP również przez ComputerLand.


TOP 200