Usprawnienie administracji AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie wdrożyła dedykowane narzędzia biznesowe firmy Partners in Progress.

Oprogramowanie wspierające działania dydaktyczne opiera się na środowisku bazodanowym Oracle. System Uczelnia.XP wspiera pracę administracji uczelni, zapewnia wymianę informacji pomiędzy nauczycielami akademickimi i studentami.


TOP 200