Usprawnianie drukowania

NDPS automatyzuje instalację obsługi drukarek na komputerach w sieci.

NDPS automatyzuje instalację obsługi drukarek na komputerach w sieci.

Drukowanie jest jednym z powodów, dla których firmy decydują się wdrożyć sieć komputerową. Jednak realizacja sieci to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Konieczne jest jeszcze zapewnienie mechanizmów, dzięki którym użytkownicy w prosty sposób mogliby uzyskać dostęp do dowolnej drukarki sieciowej, nato- miast udostępnienie im możliwości drukowania na niej nie wymagałoby interwencji administratora.

Zadanie to pomaga zrealizować nowy produkt Novella - Novell Distributed Print Services (NDPS). Automatyzuje on proces instalacji odpowiednich sterowników niezbędnych do rozpoczęcia drukowania z poziomu stacji roboczych. Daje także użytkownikowi możliwość większej kontroli nad procesem drukowania wraz z wyczerpującą informacją o wszystkich problemach, takich jak zacięcie papieru w drukarce czy brak czystych kartek. Dotychczas użytkownicy uzyskiwali te informacje dopiero po fizycznym podejściu do drukarki. Dzięki NDPS wyświetlane są one bezpośrednio na ekranie ich komputerów.

Największym problemem w przypadku NDPS jest instalacja i konfiguracja tego produktu. W ramach pakietu dołączone są sterowniki do dużej liczby drukarek, ale, niestety, brakowało tam sterownika dla drukarki Canon, która była wykorzystana do testów. I chociaż pakiet oferuje możliwość importowania istniejących już sterowników i przystosowania ich do pracy w standardzie NDPS, to w praktyce realizacja tego zadania może być bardzo trudna.

Większość sterowników jest bowiem napisana bądź dostarczana w taki sposób, że NDPS nie radzi sobie z ich zaadaptowaniem. Dotyczy to zwłaszcza sterowników dostarczanych w ramach systemu Windows 95, które ukryte są w plikach instalacyjnych CAB.

Nawet jeśli administrator pokusi się o rozpakowanie archiwów CAB, to i tak może się okazać, że niektóre pliki INF, określające konfigurację drukarki, nie zostaną poprawnie zaimportowane przez NDPS. Według deklaracji Novella, produkt dopiero w wersji 2.0 będzie radził sobie nawet z najbardziej złożonymi plikami konfiguracyjnymi. NDPS 2.0 będzie dostarczony dopiero z systemem NetWare 5.0.

Na uwagę zasługuje elektroniczna dokumentacja, dołączona do pakietu NDPS. Zawiera ona wiele prezentacji multimedialnych, które dokładnie opisują proces konfiguracji oprogramowania i późniejszego nim zarządzania.

Po przebrnięciu przez instalację oraz zainstalowaniu na serwerze i opisaniu w NDS-ie sterowników wszystkich drukarek, praca z NDPS staje się przyjemnością: użytkownicy mogą samodzielnie i sprawnie przełączać się między drukarkami, a administrator uzyskuje nad nimi większą kontrolę bezpośrednio ze swojej konsoli zarządzania.

<hr size=1 noshade>Novell Distributed Print Services (NDPS)

Producent: Novell

http://www.novell.com/intranetware/products/ndps

Platforma: NetWare 4.11 lub nowsza

Cena: obecnie ok. 50 USD; będzie dostępny bezpłatnie w NetWare 5.0


TOP 200