Usłyszeć głos w sieci

Cisco oferuje urządzenia integrujące transmisję danych i głosu w sieciach komputerowych.

Cisco oferuje urządzenia integrujące transmisję danych i głosu w sieciach komputerowych.

Podczas paryskiej edycji targów NetWorld+Interop, które odbyły się w październiku br., Cisco zaprezentowała nowe produkty rozszerzające dotychczasową strategię firmy. Obecnie firma zamierza integrować w jednej infrastrukturze sieciowej transmisję danych, głosu oraz wideo. W ten sposób planuje obniżyć koszt komunikacji, a także budowy systemów komunikacyjnych.

Nową strategię integracji danych, głosu i wideo określono mianem Multiservice Networking. Jej głównym elementem jest możliwość wydzielenia transmisji głosowych ze standardowych sieci telefonicznych i przeniesienie jej do sieci komputerowych. Firmy wdrażające takie rozwiązanie mogą więc uniknąć płacenia rachunków telefonicznych, realizując transmisję głosu przez , za które zazwyczaj płaci się ryczałtem bez względu na liczbę przesyłanych danych. Z założenia rozwiązanie to adresowane jest do firm europejskich, które ponoszą wyższe koszty opłat telekomunikacyjnych niż firmy amerykańskie.

Multiservice Networking wykorzystuje technologię ATM i protokół IP. Komunikacja jest realizowana przy użyciu technologii Tag Switching (nr 38/96 Computerworlda), która zapewni odpowiednią skalowalność i wydajność realizowanej transmisji.

Sieciowy telefon

Realizując pierwszy etap strategii, na rynek pod koniec br. Cisco zamierza wprowadzić nowy moduł Voice-over-IP dla routerów serii 3600. Moduł ten, mający kosztować 650 USD, jest wyposażony w cztery porty analogowe, do których można podłączyć telefony, faksy czy centrale PBX. Będzie on szczególnie przydatny firmom, które posiadają kilka oddziałów i własną, łączącą je sieć rozległą, opartą na protokole TCP/IP. Rozwiązanie Voice-over-IP umożliwia odciążenie tradycyjnej sieci telefonicznej i przesyłanie głosu z wykorzystaniem istniejącego intranetu. Możliwe jest także realizowanie w ten sam sposób transmisji faksów między oddziałami firmy, a także partnerami handlowymi, znajdującymi się poza siecią korporacyjną i wykorzystującymi sieci publiczne.

Choć rozwiązanie Cisco można stosować zarówno w intranetach, jak i Internecie, to w przypadku ostatniego medium nie ma jednak gwarancji, że transmisja będzie odbywała się na zadowalającym poziomie. Wciąż brakuje bowiem rozwiązań, które pozwoliłyby rezerwować w tej sieci określoną przepustowość na czas realizowanej transmisji. Dlatego też Cisco promuje nowy produkt jako rozwiązanie dla dużych firm, które przede wszystkim zamierzają zmniejszyć koszty połączeń telefonicznych między własnymi oddziałami.

Wygładzanie danych

Przy realizacji transmisji głosu w sieciach IP nowy produkt Cisco wykorzystuje wszystkie możliwe sposoby podwyższenia jakości realizowanej transmisji. Najważniejszymi rozwiązaniami w tej dziedzinie jest obsługa protokołów RSVP (Resource Reservation Protocol) oraz WFQ (Weighted Fair Queuing). Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za zgłaszanie zapotrzebowania na określone pasmo sieciowe, dzięki czemu mogą zarezerwować je na całej drodze transmisji, drugi odpowiada za kolejkowanie pakietów IP, w których "zaszyta" jest transmisja głosowa, w przypadku gdy pojawiają się jakiekolwiek opóźnienia w ich przesyłaniu.

Moduł Voice-over-IP zawiera także dedykowany procesor DSP, odpowiedzialny za obróbkę dźwięku, zanim zostanie on przesłany siecią komputerową. Poddaje on dźwięk kompresji, usuwa echo, wykrywa okresy ciszy (VAD - Voice Active Detection), a także próbuje korygować ewentualne zniekształcenia. Dzięki implementacji architektury DSP przesyłane dane mają mniejszy rozmiar, dzięki czemu zarówno router, jak i łącza są obciążone w mniejszym stopniu. Mechanizm kompresji umożliwia bowiem spakowanie transmisji głosowej do 8 KB, do której zwykle potrzebny jest kanał o przepustowości 64 KB.

Oprogramowanie systemowe Cisco IOS zawarte w routerze 3600 pracuje zgodnie ze standardem H.323, dzięki czemu jest w pełni kompatybilne z popularnym oprogramowaniem konferencyjnym, np. pakietem NetMeeting Microsoftu.

Kolejne etapy

Wprowadzenie modułu Voice-over-IP jest realizacją pierwszego etapu strategii Multiservice Networking. Cisco zapowiada, że będzie ich aż pięć. W drugim, przewidzianym na I kwartał przyszłego roku, firma zamierza dostarczyć bardziej wydajne i skalowalne rozwiązania, umożliwiające dostawcom usług internetowych oferowanie klientom usług internetowej telefonii. Nie znane są jednak szczegóły dotyczące dalszych planów Cisco. Wiadomo tylko, że o kolejnych elementach strategii firma będzie informowała co kwartał aż do końca 1998 r.

Nowa technologia Cisco pozwala tworzyć zintegrowane rozwiązania transmisji danych i telefonii. Dzięki temu, a są nim zainteresowane niektóre firmy, stanie się możliwe np. tworzenie informacyjnych serwerów WWW, z których po kliknięciu myszką będzie wywoływana rozmowa telefoniczna z pracownikami serwisu technicznego, działem handlowym firmy itp. Lecz bez odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, nie ma szansy na popularyzację i upowszechnienie tego sposobu komunikacji.


TOP 200