Usługi telekomunikacyjne dla biur

Firma ATM wygrała kolejne przetargi na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla instytucji publicznych.

Odbiorcami będą: Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Usług Wspólnych, Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Podpisano umowy na usługi kolokacji, transmisji danych i dostępu do Internetu. Mają one charakter abonamentowy i będą realizowane także w nadchodzących latach. ATMA świadczy usługi telekomunikacyjne pod markami ATMAN i Telehouse.Poland.


TOP 200