Usługi bez granic

Firma SET zamierza utworzyć nową spółkę w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gliwicach. Kierownictwo prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Firma SET zamierza utworzyć nową spółkę w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gliwicach. Kierownictwo prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Podstawę działalności gliwickiej firmy SET (Silesian Electronic Team) stanowią usługi outsourcingowe w zakresie tworzenia oprogramowania bądź opieki nad funkcjonującymi systemami. "Ponad połowę naszych przychodów stanowi eksport, ponieważ w Polsce outsourcing wciąż nie jest jeszcze popularny. Na wyraźną zmianę trzeba będzie poczekać kilka lat" - mówi Mariusz Tomaka, prezes SET. Firma zrealizowała projekty m.in. dla niemieckiej firmy handlowej Tangelmann, amerykańskiej firmy konsultingowej DDI Data i szwedzkiej Pricer.

Kierownictwo firmy poszukuje dalszych możliwości rozwoju firmy. "Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi inwestorami. W naszej branży stały dopływ kapitału jest niezbędny dla firm szybko rozwijających się" - twierdzi Mariusz Tomaka. "Zależy nam jednak tylko na takim inwestorze, który zagwarantuje nam realny rozwój i będzie stawiał na dużą ekspansję firmy" - dodaje.

Firma złożyła też list intencyjny w sprawie inwes-tycji w Gliwickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Plan związany z inwestycją zakłada utworzenie w strefie no- wej spółki, która po pewnym okresie rozwoju mogłaby przejąć obecny SET.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w specjalnych strefach ekonomicznych nie obejmują jednak np. produkcji oprogramowania i działalnoś- ci badawczo-rozwojowej. Wyjątkiem jest Specjalna Strefa Ekonomiczna w Krakowie, w ramach której - decyzją rządu - utworzono Krakowski Park Technologiczny. "Liczymy na to, że ten precedens wpłynie na decyzję dotyczącą inwestowania w Gliwicach. Nie jesteśmy jedyną spółką z branży informatycznej, która zainteresowana jest specjalną strefą ekonomiczną" - wyjaśnia Mariusz Tomaka.

SET powstała w 1991 r. Początkowo firma tworzyła inżynierskie urządzenia komputerowe, ale w związku z małym zapotrzebowaniem na tego typu rozwiązania w tym okresie, położyła nacisk na projekty informatyczne. Stosunkowo szybko sprzedaż produktów i usług informatycznych przekroczyła wartość przychodów z produkcji sprzętu. SET wykonuje projekty systemów informatycznych, począwszy od stworzenia modelu biznesowego, aż po fazy kodowania, wdrożenia i utrzymania. Świadczy również usługi doradcze.

SET oferuje także gotowe oprogramowanie. Głównym produktem jest pakiet euro2000, przeznaczony do wspierania zarządzania dużymi firmami handlowymi. Niedawno firma wprowadziła do oferty oprogramowanie wspomagające sprzedaż i produkcję w firmach stolarki budowlanej, a także oprogramowanie typu CRM do zarządzania kontaktami z klientami.


TOP 200