Usługi ICT dla firm i instytucji napędzają biznes Grupy Netia

O biznesowych wynikach i strategicznych planach rozwoju firmy mówi Grzegorz Bartler, członek Zarządu, dyrektor generalny ds. techniki, Netia.

Grzegorz Bartler, członek Zarządu, dyrektor generalny ds. techniki, Netia

Jakie były wyniki biznesowe Netii w ostatnim roku i czy pandemia miała na nie wpływ?

Zanim powiem o wynikach biznesowych, chciałbym wrócić do sytuacji z początku 2020 r., czyli wybuchu pandemii. Pierwsze miesiące chyba dla wszystkich były trudne. Szybko jednak wprowadziliśmy duże zmiany w naszej organizacji, które sprawiły, że już w ubiegłym roku mogliśmy funkcjonować tak, jakby żadne pandemiczne ograniczenia nie obowiązywały. Nawet jeśli niemal wszyscy zatrudnieni pracowali z domów, to bez problemu mogli realizować swoje zadania i firma działała bez zakłóceń.

Tu warto też zauważyć, że Netia ma rozproszoną strukturę i wiele mniejszych biur oraz oddziałów rozsianych po całej Polsce, stąd wiele rozwiązań kooperacji na odległość stosowaliśmy od dawna. Jednak, paradoksalnie, wywołana przez pandemię transformacja organizacji pracy spowodowała, że wszystkie oddalone zespoły pracowników stały się bardziej niż kiedyś integralną częścią firmy.

W czasie pandemii bardzo wzrosło znaczenie komunikacji. Bez Teams, Zoom, Webex lub innych tego typu platform, a także solidnych łączy telekomunikacyjnych trudno byłoby efektywnie pracować. Stąd bardzo duży wzrost zainteresowania łączami światłowodowymi, ale też renesans klasycznych łączy kablowych, które zaczęły przeżywać drugą młodość. Tendencję tę wyraźnie zauważyliśmy na rynku konsumenckim, gdzie znacząco wzrosła liczba klientów kupujących stabilne łącza przewodowe lub rozszerzających ich przepustowość.

W przypadku firm łącza takie są standardem, ale można było ostatnio zauważyć duże zainteresowanie rozszerzaniem dostępnego pasma, a także zakupem dodatkowych usług, przede wszystkim takich jak VPN i innych usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów IT. Wzrósł również popyt na usługi związane z monitorowaniem działania sieci, bo jeśli pracownicy wykonują swoje zadania zdalnie, to wszelkie przerwy w komunikacji wpływają na ich wydajność.

Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o inwestycjach w rozwój usług ICT. Obecnie jest to najbardziej perspektywiczny segment rynku, który pozwala na uzyskanie dużo lepszych marż w porównaniu do segmentu konsumenckiego.

Dlatego już na początku pandemii zainwestowaliśmy znaczne środki finansowe w podnoszenie jakości usług SLA oraz przepustowości łączy także na starej infrastrukturze, opartej na miedzi, która wciąż funkcjonuje w niektórych lokalizacjach.

Wszystkie te, głównie pozytywne, czynniki sprawiły, że nasze wyniki biznesowe w ubiegłym roku można określić jako dobre, a nawet bardzo dobre, zarówno w segmencie konsumenckim, jak i B2B. Od drugiej połowy 2021 r. nasze wyniki pozytywnie kontrybuują i są prezentowane w ramach Grupy Polsat Plus.

Netia oferuje rozwiązania zarówno dla firm, jak i użytkowników indywidualnych. Czy mógłby pan ujawnić, jaki jest udział tych segmentów w biznesie firmy?

Segment konsumencki B2C jest pod względem przychodów stabilny, jednak historyczna struktura usług świadczonych nie sprzyja generowaniu wzrostu przychodów. Warto zauważyć, że w Polsce, w porównaniu do innych krajów europejskich, usługi telekomunikacyjne są bardzo tanie. Za 10–15 euro miesięcznie można mieć całkiem przyzwoite łącze internetowe. Przychody Netii w segmencie B2B są zauważalnie większe niż w segmencie konsumenckim. Jest to jednocześnie rynek wyraźnie rosnący.

Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o inwestycjach w rozwój usług ICT, uruchamiając między innymi program NetiaNext. Uważamy, że obecnie jest to najbardziej perspektywiczny segment rynku, który też pozwala na uzyskanie dużo lepszych marż w porównaniu do segmentu konsumenckiego.

Rozwój rynku B2B jest megadynamiczny i ze strony firm wciąż pojawia się zapotrzebowanie na nowe usługi. Oczywiście rozwijamy i modyfikujemy też ofertę adresowaną do konsumentów, korzystając z najlepszych doświadczeń naszego właściciela, czyli Grupy Polsat Plus.

Netia oferuje zintegrowane usługi komunikacyjne oraz kompleksowe usługi ICT dla firm. Co określenia zintegrowane i kom¬pleksowe oznaczają w praktyce i jakie są elementy tych usług?

W praktyce oznacza to, że jeśli klient kupuje różne usługi komunikacyjne, nie musi się martwić, jak je połączyć i skonfigurować. Na przykład, jeżeli firma kupuje łącze, zaporę sieciową i system Wi-Fi, to nie ma problemu z integracją, bo inżynierowie z Netii mogą kompleksowo zająć się projektem.

Inaczej mówiąc, projektujemy system, dostarczamy go, konfigurujemy, uruchamiamy i monitorujemy jego działanie. W zakresie łączy telekomunikacyjnych oferujemy nie zestaw niezależnie działających usług, a kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie.

Natomiast jeśli mówimy o kompleksowości usług ICT, oznacza to, że klient Netii może kupić wszystkie potrzebne mu elementy, od łączy telekomunikacyjnych do rozwiązań Data Center opartych na serwerach własnych, skierowanych do chmury Netii lub już w niej działających. Oprócz tego oferujemy zdalne zapory sieciowe i inne rozwią¬zania bezpieczeństwa, backup itd., czyli w pełni kompleksowe rozwiązania.

Naszą ofertę adresujemy głównie do sektorów średnich i dużych firm oraz instytucji. Te pierwsze nie zawsze posiadają własne zasoby IT, nie mówiąc już o bezpieczeństwie i często chcą mieć gotowe rozwiązanie, które składa się ze wszystkich nie¬zbędnych im elementów. I to oferuje Netia.

Ale rynek się zmienia i czasami trzeba w systemie wprowadzać modyfikacje lub nowe funkcje. Na przykład ostatnio, w związku z wojną w Ukrainie, bardzo wzrosło zapotrzebowanie na usługi anty-DDoS znajdujące się w ofercie Netii. Wiele firm dopytuje się, czy mogą je dostać jutro lub najlepiej już dziś.

Nasza strategia koncentruje się na inwestycjach w centra danych, rozwiązania chmurowe i usługi związane z cyberbezpieczeństwem. Zamierzamy modernizować i rozbudowywać sieć dostępową pod kątem segmentu B2C.

Jakie są plany inwestycji Netii w budowę nowych centrów danych oraz dalszy rozwój infrastruktury sieciowej?

Nie mogę zbyt dużo mówić o szczegółach, ale nasze najnowsze Centrum Danych pod Warszawą, które zostało otwarte 1 kwietnia 2021 r. jest obecnie wypełnione w ponad 50%, a więc powyżej naszych prognoz i założeń. Dlatego przyznam, że już myślimy o kolejnych inwestycjach, ale nie mogę zadeklarować terminów ich realizacji.

Jeśli chodzi o infrastrukturę sieciową, która należy do najbardziej niezawodnych w kraju, to systematycznie ją rozwijamy głównie pod kątem zwiększania przepustowości.

Dotyczy to również sieci przeznaczonych do obsługi ruchu konsumenckiego. Wynika to między innymi z tego, że różni operatorzy zaczęli korzystać z możliwości hurtowego dostępu do infrastruktury i sprzedawać usługi nie tylko wykorzystujące własne sieci. W efekcie inwestycje w infrastrukturę są sensowne z ekonomicznego punktu widzenia, bo nie tylko my, ale i inni mogą korzystać z istniejących sieci.

Warto zauważyć, że na początku tego roku przekroczyliśmy liczbę 2 mln punktów adresowych w zasięgu naszych sieci w technologiach światłowodowych o przepustowości 1 Gb/s. To znacząca liczba z punktu widzenia rozszerzania dostępu do usług szerokopasmowych nowej generacji.

Jakie są strategiczne plany rozwoju biznesu Netii na najbliższe lata?

Przede wszystkim bardzo poważnie traktujemy segment B2B i dlatego nasza strategia koncentruje się na inwestycjach w centra danych, rozwiązania chmurowe oraz usługi związane z cyberbezpieczeństwem. Nadal też zamierzamy modernizować i rozbudowywać sieć dostępową pod kątem segmentu B2C, do którego zaliczmy również mały biznes.


Usługi ICT dla firm i instytucji napędzają biznes Grupy Netia

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200