Usługa monitorowania baz danych MySQL

Projektanci firmy MySQL pracują nad projektem Merlin, który ma ułatwić zarządzanie i utrzymywanie oprogramowania baz danych.

Merlin jest serwerową usługą monitorowania, która w sposób ciągły przeszukuje w sieci użytkownika, poszukując problemów z dużym prawdopodobieństwem prowadzących do załamania systemu, wąskich gardeł i luk bezpieczeństwa. Merlin ma pojawić się w czwartym kwartale br. lub na początku roku 2007.

Merlin ma uprościć administrowanie baz danych MySQL w małych i średnich firmach, a także dużych przedsiębiorstwach. Podczas, gdy firmy sektora MSB często nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie wysokokwalifikowanych administratorów baz danych do opieki nad ich implementacjami MySQL, duże przedsiębiorstwa mają kłopoty ze znalezieniem administratorów znających dobrze specyfikę baz danych MySQL.

Usługa działa jako 'wirtualny administrator baz danych', powiadamiając użytkowników o potencjalnych problemach w systemie baz danych, które mogą stać się krytyczne, oferując jednocześnie zalecenia w zakresie strojenia i poprawiania wydajności bazy danych MySQL. Na dzisiaj Merlin dysponuje ponad pięćdziesięcioma regułami dotyczącymi baz danych, które mogą być kontrolowane i dla których istnieją zalecenia jak je usuwać. Oczekuje się, że z zarówno MySQL jak i użytkownicy zbudują znacznie więcej dostosowanych reguł w przyszłości.

Merlin jest na etapie testów beta prowadzonych przez 24 użytkowników.


TOP 200