Usługa BaaS, czyli wygodny backup w chmurze

Materiał promocyjny Od ponad dekady backup jest dużym wyzwaniem dla firm każdej wielkości. Rozwiązania chmurowe mogą w końcu przynieść istotną poprawę tej sytuacji, zapewniając efektywne tworzenie kopii zapasowych przy jednoczesnym odciążeniu działu IT.

Głównymi przyczynami trudności z backupem są stale rosnąca ilość danych wymagających ochrony oraz rozbudowa infrastruktury IT. Optymalizacja wydajności, komplikacje z usuwaniem błędów, zarządzanie nośnikami czy konieczność zmieszczenia się w kurczących się oknach backupu powodują, że IT jest coraz bardziej zaangażowane w procesy tworzenia kopii zapasowych. Wirtualizacja sporo poprawiła w tej materii, pojawiło się też szereg innych rozwiązań, mających skrócić ewentualne przestoje w działaniu ważnych aplikacji. Można wykorzystywać migawki czy mechanizmy replikacji, a taśmy magnetyczne zastępować szybkimi dyskami. To jednak nie rozwiązuje zasadniczych wyzwań związanych z backupem.

Przesyłanie kopii zapasowych do firmy zewnętrznej

Firmy coraz częściej są zainteresowane zlecaniem backupu usługodawcom zewnętrznym, takim jak Integrated Solutions. Dobrym wyborem jest backup w chmurze BaaS (Backup-as-a-Service), m.in. ze względu na korzyści ekonomiczne. Dostawcy takich usług często oferują klientom dedykowane łącza sieciowe do wydajnego przesyłania kopii zapasowych w sieci WAN. Początkowo klienci mogą korzystać z takiej usługi do ochrony komputerów PC lub zdalnych oddziałów. Można również zacząć od objęcia usługą BaaS mniej istotnych aplikacji, a następnie rozszerzać zakres jej wykorzystania na pozostałe systemy. W takim przypadku z reguły zaczyna się od aplikacji i systemów, które działają poza głównym centrum danych. Dodatkowo, kopie zapasowe są przesyłane z wielu systemów do chmury wdrożonej w centrum danych usługodawcy.

Według IDC, BaaS jest wykorzystywany obecnie przez użytkowników do ochrony danych z komputerów PC, mniejszych aplikacji, systemów pracy grupowej oraz zdalnych oddziałów.

Zalety backupu w chmurze

Backup w chmurze ma szereg zalet, którym warto się przyjrzeć. Jedną z najistotniejszych są niskie koszty. BaaS rozwiązuje różne problemy z backupem, a jednocześnie nie wymaga od użytkownika ponoszenia dużych wydatków kapitałowych.

Wyróżnikiem BaaS jest dostęp do tej usługi z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dane przechowywane w chmurze są dostępne dla użytkownika, kiedy tylko będzie tego potrzebował. Wystarczy dostęp do Internetu, nawet z poziomu smartfona, aby szybko dostać się do własnych plików. Nie ma konieczności pracowania w biurze, aby móc korzystać z potrzebnych danych.

Z natury rzeczy BaaS realizuje jedną z najważniejszych dobrych praktyk backup – kopie zapasowe przechowuje w innej lokalizacji, niż oryginalne dane. Jeśli bowiem backup byłby tworzony w obrębie jednej lokalizacji, sytuacje losowe, np. pożar mogą sprawić, że przepadną zarówno oryginalne dane, jak i ich kopie. Przechowywanie danych w chmurze sprawia, że są one bezpieczne niezależnie od tego, co dzieje się biurze.

Backup w chmurze staje się także coraz łatwiejszy w obsłudze. Dostawcy BaaS stale udoskonalają bowiem usługi, aby uprościć czynności związane z bieżącym zarządzaniem oraz ewentualnym przywracaniem danych. Czasem wystarczy parę kliknięć, aby znaleźć skopiowane dane i je szybko przywrócić. Ważna jest też automatyzacja. Problemy z czasem to jeden z najczęściej wymienianych powodów, dla których firmy zaniedbują tworzenie kopii zapasowych. Z punktu widzenia klienta, BaaS nie wymaga przeznaczania dodatkowego czasu na backup. Pliki z komputera są kopiowane do chmury automatycznie, według zdefiniowanego harmonogramu, jeśli tylko jest połączenie z Internetem. Użytkownik ma również możliwość tworzenia kopii zapasowej na żądanie.

Oprócz tych zalet, backup w chmurze umożliwia szybkie klonowanie i duplikowanie systemów, np. na potrzeby testów lub rozwiązywania problemów. Poza tym backup w chmurze może być pierwszym krokiem na drodze do pełnej migracji do chmury.

Kryteria wyboru dostawcy BaaS

Aby czerpać korzyści z backupu w chmurze, trzeba wybrać rozwiązanie spełniające kilka kryteriów. Poniżej wymieniamy pięć najważniejszych.

Akceptowalne dla użytkownika czasy przywracania danych RTO (Recovery Time Objective) - przenosząc backup do chmury trzeba sprawdzić jakie parametry RTO oferuje usługodawca. Najlepiej, aby były krótsze od dotychczas osiąganych w firmie. Nowoczesne technologie pozwalają na odtworzenie pojedynczych plików lub na naprawę maszyny wirtualnej nawet w przeciągu pojedynczych minut.

Pełna automatyzacja – metoda „skonfiguruj i zapomnij” to bardzo istotny element systemu backupu. Po początkowej konfiguracji, dane powinny być przekazywane do chmury bez interwencji administratora, zgodnie z założonym harmonogramem i przechowywane w niej według ustalonej polityki retencji.

Backup na dyskach z deduplikacją i kompresją - dyski twarde stają się preferowanym nośnikiem do przechowywania kopii zapasowych, ponieważ umożliwiają szybkie, wielostrumieniowe tworzenie kopii zapasowych metodami przyrostowymi, jak również szybkie przywracanie dowolnie wskazanych danych, czego nie mogły zaoferować tradycyjne napędy taśmowe. Mechanizmy redukcji wolumenu kopii, takie jak efektywna deduplikacja i kompresja, ograniczają ilość danych, które trzeba przechowywać na dyskach, oraz - co szczególnie ważne w przypadku BaaS - redukują rozmiar danych przesyłanych między lokalizacjami, co jest uzyskiwane dzięki deduplikacji na źródle.

Możliwość przetestowania - ważne, aby mieć możliwość przetestowania procedur przywracania. Skuteczność systemu kopii zapasowych nie zależy jedynie od pomyślnego wykonania backupu, ale przede wszystkim od możliwości jego odtworzenia.

Przywracanie w chmurze - cennym i pożądanym uzupełnieniem usługi backupu w chmurze jest możliwość odtworzenia środowiska produkcyjnego użytkownika również w chmurze, na uruchomionych w niej zasobach sprzętowych. W awaryjnych sytuacjach może się to okazać jedynym sposobem na szybkie przywrócenie firmowych aplikacji do działania. Jeżeli zaś wymagane są szczególnie restrykcyjne czasy odtwarzania po awarii, wówczas dostawca usług chmurowych powinien mieć możliwość zaoferowania nie tylko usługi BaaS, ale również DRaaS - Disaster Recovery-as-a-Service. Może się to okazać szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy użytkownik wymaga bardzo krótkich czasów RTO dla systemów zawierających duży wolumen danych.