Urządzenie do odtwarzania systemów pocztowych Exchange

Systemy poczty elektronicznej odgrywają coraz ważniejsza rolę w działalności biznesowej przedsiębiorstw. Ich dostępność staje się dla nich sprawą kluczową. Firma Teneros opracowała urządzenie przeznaczone do odtwarzania systemów Microsoft Exchange po awarii.

Urządzenie Teneros Disaster Recovery Appliance for Microsoft Exchange zapewnia możliwość obejścia uszkodzeń serwerów Exchange funkcjonujących w sieciach WAN. Firma oferuje już identyczny produkt dla sieci LAN o nazwie Application Continuity Appliance. Urządzenie zapewnia dostępność Exchange w wypadku przerwy w działaniu poszczególnych serwerów Exchange. Disaster Recovery Appliance pozwala użytkownikom na ustanowienie serwerów zastępczych w dowolnym punkcie sieci WAN. Urządzenie ma być dostępne w pierwszym kwartale 2007 r.

Urządzenie wykorzystuje koncepcję węzłów pasywnych, przechowujących kopie replikacyjne pamięci wiadomości Exchange. Po załamaniu systemu podstawowego, Exchange przełącza się na urządzenie Teneros w celu zapewnienia ciągłego dostępu do systemu pocztowego. Z chwilą przywrócenia serwera Exchange, Teneros odtwarza wiadomości wysłane i otrzymane w czasie, gdy serwer był wyłączony.

Urządzenie wykorzystuje technologię o nazwie Instant-On, zaprojektowaną przez Teneros, która pozwala urządzeniu natychmiast przejąć od serwera Exchange zadania obsługi poczty w sytuacji wykrycia problemów na serwerze Exchange. Niezależnie od stanu serwera Exchange, Disaster Recovery Appliance w sposób ciągły replikuje zawartość pamięci wiadomości serwera w swojej własnej.

Unikatowym mechanizmem urządzenia jest także Transaction Integrity Validation, który weryfikuje dane w czasie rzeczywistym zapewniając, aby uszkodzone dane z serwerów Exchange nie były replikowane w urządzeniu. Dla zapewnienie większej niezawodności urządzenie zawiera kilka niezależnych CPU, zasilanie awaryjne i zapasowe dyski.

Disaster Recovery Appliance zawiera także wbudowana technologię antywirusową firmy Sophos. Koszt urządzenie kształtuje się na poziomie ok. 20 tys. USD.


TOP 200