Urząd pod komputerowym nadzorem

Urząd Miejski w Lubinie chce założyć komputerową sieć antywłamaniową, która będzie działać na zasadzie telewizji kablowej.

Urząd Miejski w Lubinie chce założyć komputerową sieć antywłamaniową, która będzie działać na zasadzie telewizji kablowej. W miejscach, wymagających dozoru elektronicznego strażnika, zainstalowane zostaną czujniki. Do centralnego komputera, do którego będą docierać sygnały z czujników, mogą podłączyć się przedsiębiorstwa, prywatne firmy, instytucje i hurtownie. Koszt instalacji dla każdego użytkownika wynosi 3-5 mln zł, trzeba też opłacać miesięczny abonament w wys. 50 tys. zł. Być może, powstanie centralna komputerowa sieć antywłamaniowa, która obejmie całe województwo.


TOP 200