Urząd Regulacji Telekomunikacji znika?

Rada ministrów zapowiada likwidację niektórych urzędów administracji państowej, celem poczynienia oszczędności w budżecie państwa. Jednym z organów, które mogą przestać istnieć wiosną przyszłego roku jest Urząd Regulacji Telekomunikacji.

Rząd przyjął wczoraj nową wersję projektu nowelizacji ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej. Projekt przewiduje, że od 31 marca 2002 r. kolejno wygaszanych będzie kilkanaście urzędów. Od końca marca swoją działalność zawiesić mają m.in.: Generalny Konserwator Zabytków, Generalny Dyrektor Dróg Publicznych, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Komitet Kinematografii, Prezes Krajowego Urzędu Pracy oraz Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji.

Zgodnie z projektem, pierwszego kwietnia ma więc powstać nowy organ centralny - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, którego nowy szef przejmie zakres obowiązków, jakie dotychczas wypełniał Kazimierz Ferenc, prezes URT-u. Organ regulujący polski rynek telekomunikacyjny został powołany zaledwie rok temu.

Zobacz również:

Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że w późniejszym czasie zniknie dodatkowo około 15 urzędów, instytucji i agencji rządowych, a część z ich kompetencji przejmą odpowiednie ministerstwa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200