Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie stosował kwalifikowany podpis elektroniczny

W biurach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i osiemnastu warszawskich urzędach dzielnicowych rozpoczęło się instalowanie urządzeń i oprogramowania do kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wykonawcą wdrożenia jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). Działające w jej strukturach Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum dostarczy 1200 sztuk certyfikatów kwalifikowanych wraz z oprogramowaniem systemowym i aplikacyjnym oraz komponentami technicznymi niezbędnymi do ich prawidłowego używania. Proces wdrożenia poprzedzony został szkoleniami dla pracowników Urzędu w zakresie eksploatacji dostarczanych produktów. W ramach umowy PWPW S.A. dostarczy również usługi wymagane dla zachowania długotrwałej ważności dowodowej składanego podpisu i jego pozytywnej weryfikacji (długotrwała ważność dowodowa musi być utrzymana przez minimum 5 lat od daty złożenia podpisu lub jego weryfikacji).

Źródło: PWPW


TOP 200