Uruchomiono system NCTS

W ramach przygotowań do wejścia Polski do Unii Europejskiej uruchomiono Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS - New Computerised Transit System). Jest on wykorzystywany do obsługi wspólnej procedury tranzytowej w Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Celnej (World Customs Organization).

W ramach przygotowań do wejścia Polski do Unii Europejskiej uruchomiono Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS - New Computerised Transit System). Jest on wykorzystywany do obsługi wspólnej procedury tranzytowej w Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Celnej (World Customs Organization).

Za pośrednictwem systemu są przekazywane informacje o tranzycie towaru. Docelowo z NCTS będzie korzystać w Polsce 900 funkcjonariuszy w 200 urzędach celnych.

System NCTS wstępnie miał zostać uruchomiony w czerwcu 2003 r. Termin ten Unia Europejska przesunęła na styczeń br. Ostatecznie prace nad jego wdrożeniem zakończono w połowie lutego.

Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy ma wyeliminować dotychczasowy sposób przekazywania informacji w formie dokumentów papierowych. Operacja tranzytowa jest bowiem zapisywana w NCTS od momentu złożenia zgłoszenia celnego do zamknięcia operacji tranzytowej. Informacje o danych wprowadzonych do systemu NCTS w dowolnym miejscu Unii Europejskiej można uzyskać na każdym etapie tranzytu dzięki numerowi ewidencyjnemu MRN.

W Łodzi działa Krajowe Centrum, do którego będą napływały meldunki z polskich posterunków celnych. Informacje będą następnie przesyłane - dzięki bramce CCN/CSI - do innych unijnych urzędów celnych. Z systemu NCTS korzystają funkcjonariusze celni podczas przetwarzania zgłoszenia celnego i monitorowania operacji tranzytowej. "Będą mieć do niego dostęp także firmy na etapie składania zgłoszenia celnego, zwalniania towarów do tranzytu, zakończenia operacji tranzytowej w urzędzie przeznaczenia i zamykania operacji w urzędzie wyjścia" - tłumaczą autorzy systemu.

NCTS ma zostać w najbliższych miesiącach zintegrowany z pozostałymi aplikacjami celnymi: Celiną (systemem umożliwiającym elektroniczne zgłaszanie towaru do odprawy celnej) i Zefirem (systemem rozliczeń celno-podatkowych, za pomocą którego pobrane cła będą przekazywane do kasy unijnej).

Od strony informatycznej prace nad Nowym Skomputeryzowanym Systemem Tranzytowym prowadziła firma Systemy Komputerowe Główka, jako podwykonawca gliwickiego Wasko.


TOP 200