Urodzaj chmury

Badania pokazują, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem zbytu usług chmurowych, na którym znajdzie się miejsce zarówno dla dużych, międzynarodowych dostawców, jak i oraz prężnie działających lokalnych przedsiębiorców.

Polski rynek usług IT

Artykuł został opublikowany w wydaniu Computerworld nr.16 poświęconym analizie polskiego rynku usług IT. Przedstawiono w nim m.in. listę najważniejszych usługodawców działających na lokalnym rynku oraz zestawienie skatalogowanych grup usług.

Kompletną wersję PDF tego wydania można bezpłatnie pobrać tutaj.

Cloud computing ewidentnie przestaje być wyłącznie nośnym hasłem marketingowym. Działania marketingowo-edukacyjne dostawców przynoszą efekty w postaci realnych projektów. Coraz większa liczba firm dostrzega korzyści wynikające z zastosowania tej technologii. W Polsce zaistniały już podstawowe warunki pozwalające na rozwój tego segmentu rynku – doszło do istotnych zmian w sposobie postrzegania usługi przez klientów końcowych, rozwoju samej technologii oraz stanu infrastruktury teleinformatycznej w kraju. Klienci mogą postrzegać chmurę jako narzędzie dające im dużą elastyczność i łatwość dostosowania używanego środowiska IT do kierunków rozwoju ich biznesu. Choć z drugiej strony brak potrzeby używania chmury to najczęściej wymieniany powód wstrzymujący firmy przed skorzystaniem z tej oferty.

Eldorado

Firma Kapsch BusinessCom przeprowadziła w krajach Europy Środkowo Wschodniej kompleksowe badania rynku technologii informatycznych. Okazuje się, że Polska jest eldoradem dla dostawców oferujących usługi w chmurze. Opublikowany w lutym tego roku raport mówi, że aż 31 % polskich firm korzysta z zasobów informatycznych w chmurze (kilka procent powyżej średniej dla badanych krajów). Z tego jedna trzecia polega na chmurze w dużym stopniu, a nieco ponad połowa w średnim. Kolejne 30 % ankietowych planuje w ciągu następnych trzech lat przenieść część systemów informatycznych do chmury publicznej. Ogólnie, podobnym zainteresowaniem cieszy się oferta lokalnych oraz międzynarodowych dostawców. Jednak międzynarodowe firmy obecne na naszym rynku zdecydowanie preferują ofertę międzynarodowych dostawców (72%).

Zobacz również:

  • Świat się zmienia. SAP nadąża
  • Biznes pokochał chmurowe ERP

Z kolei firma badawcza PMR odpytała w maju bieżącego roku 300 największych firm IT w Polsce, a wnioski zawarła w raporcie „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018". Większość ankietowanych przewiduje jego dynamiczny rozwój w latach 2014 i 2015, przede wszystkim w segmencie SaaS. Co istotne, porównanie z wynikami otrzymanymi rok wcześniej pokazuje poprawę nastrojów. Wzrósł odsetek menedżerów IT przewidujących rozwój rynku, a zmalał udział tych nie dostrzegających potencjału dla dalszych wzrostów. Z trzech głównych modeli technologii cloud computing, SaaS uznawany jest za najbardziej perspektywiczny, ale zbliżony, ponad 30-proc. odsetek respondentów oczekiwał dynamicznego wzrostu również oferty IaaS oraz PaaS w latach 2014-2015.

Motywacja

Pytani zgodnie ocenili, że głównym czynnikiem napędzającym ten rynek jest przede wszystkim poszukiwanie przez firmy oszczędności. To z kolei jest pochodna niepewnej sytuacji gospodarczej. Pozostałe istotne czynniki kształtujące popyt na usługi chmurowe to rozwój mobilnego dostępu do Internetu i aplikacji mobilnych oraz coraz większa ilość przetwarzania danych. Warto też odnotować, że analitycy z PMR zaobserwowali istotne zmniejszenie ważności bezpieczeństwa, jako czynnika wpływającego negatywnie na rynek chmury. Poza tym tylko 3 proc. uznało regulacje prawne za barierę w korzystaniu z chmury.

Inaczej z chmury korzystają duże firmy, a inaczej małe i średnie. Korporacjom chmura służy do optymalizacji własnych zasobów. Jednocześnie wykazują się pewną rezerwą, przenosząc do chmury głównie procesy niezwiązane z podstawową działalnością. Sektor MŚP zaś zdecydowanie preferuje publiczne chmury obliczeniowe. Analitycy z PMR wskazują, iż 46% średnich i małych firm w Polsce zdecydowało się przenieść swoją infrastrukturę do chmury obliczeniowej.

Profil swoich klientów przeanalizował i opublikował wyniki operator chmury e24cloud. Okazało się, że najaktywniej z mocy publicznej chmury obliczeniowej (Iaas) w Polsce korzysta sektor agencji reklamowych (34% ) oraz twórcy aplikacji i oprogramowania (23 %). Znaczny odsetek stanowi również e-commerce (18 %) oraz start-upy i venture capital (16 %). Znikomy udział mają urzędy publiczne (2 %).

To wciąż margines

Cloud computing, mimo bezsprzecznie rosnącego nim zainteresowania, de facto stanowi margines całego rynku IT. W najbliższych latach ma się jednak rozwijać w imponującym tempie. IDC oszacowało, iż w 2012 r. w Polsce rynek chmury był wart około 216 milionów złotych, a rok później ok. 260 milionów. Już w 2017 r. ma być wart 690 milionów złotych, co daje średni roczny wzrost przekraczający 27 %. Jeśli takie tempo utrzymałoby się dłużej, usługi chmurowe mogą zdominować cały rynek IT.

Natomiast już teraz widać ewolucję tego rynku i jego dojrzewanie. Analitycy z IDC zwracają uwagę, że użytkownicy zaczynają postrzegać chmurę jako rozwiązanie do współdzielenia zasobów, zwiększania elastyczności działania i szybkiego wdrażania potrzebnych rozwiązań. Wcześniej klienci oczekiwali przede wszystkim łatwości w użytkowaniu i niskiej ceny.

Na decyzję o korzystaniu z chmury wpływa wiele czynników, a użytkownicy korzystają z niej w różnych modelach: hybrydowym (20,7 proc.), prywatnym (20 proc.) bądź publicznym (zaledwie 4,3 proc.). Według IDC sprzedaż rosłaby jeszcze szybciej, gdyby nie obawy użytkowników o bezpieczeństwo danych. Choć ten czynnik, jak pokazują inne badania, traci szybko na znaczeniu. Problemem pozostaje natomiast integracja własnych zasobów IT z zewnętrzną chmurą.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200