Upgrade w URM

19 czerwca minister Marek Borowski szef Urzędu Rady Ministrów powołał Janusza Maszkiewicza na stanowisko dyrektora Biura Informatyki URM. W najbliższym czasie można spodziewać się przekształcenia Biura w Departament Informatyki.

19 czerwca minister Marek Borowski szef Urzędu Rady Ministrów powołał Janusza Maszkiewicza na stanowisko dyrektora Biura Informatyki URM. W najbliższym czasie można spodziewać się przekształcenia Biura w Departament Informatyki.

Janusz Maszkiewicz był dotychczas dyrektorem ZETO w Koszalinie. Od października ub.r. do kwietnia równolegle pełnił funkcję doradcy ministra finansów w sprawach dotyczących systemu POLTAX.

Janusz Maszkiewicz zamierza jako dyrektor URM zwrócić szczególną uwagę na kontakty z administracją wojewódzką i samorządami. Jego doświadczenia z ZETO wskazują, że właśnie urzędy szczebla podstawowego mają największe problemy z informatyką, często wynikające z braku centralnych decyzji w sprawie stosowanych standardów. Według jego opinii rozwiązania tych problemów częściej należy poszukiwać przez dobór odpowiednich aplikacji niż przez zakup dodatkowego sprzętu.


TOP 200