UnixWare w ofensywie

Novell Inc. zamierza podjąć intensywne prace nad dostosowaniem systemu UnixWare do środowiska klient/serwer, przez zintegrowanie tego systemu z obiektową bazą danych sieciowego systemu operacyjnego NetWare. Firma obiecuje też, że będzie w przyszłości dostarczać producentom sprzętu komputerowego zarówno binarny, jak i źródłowy kod systemu UnixWare.

Novell Inc. zamierza podjąć intensywne prace nad dostosowaniem systemu UnixWare do środowiska klient/serwer, przez zintegrowanie tego systemu z obiektową bazą danych sieciowego systemu operacyjnego NetWare. Firma obiecuje też, że będzie w przyszłości dostarczać producentom sprzętu komputerowego zarówno binarny, jak i źródłowy kod systemu UnixWare.

Zamiarem firmy jest uczynienie z tych dwóch systemów spójnego logicznie tandemu. NetWare będzie w nim platformą usług sieciowych (do obsługi aplikacji w małych sieciach lokalnych). UnixWare będzie z kolei pełnił rolę mocnego serwera obsługującego krytyczne i węzłowe aplikacje poszczególnych użytkowników. Decyzja Novella o dołączeniu za darmo usług i update'ów systemu NetWare do kodu żródłowego systemu UnixWare będzie na pewno kosztownym, ale prawdopodobnie skutecznym sposobem wejścia firmy na rynek stacji roboczych i serwerów systemu Unix.

Firma oczekuje, że integracja systemów NetWare i UnixWare na poziomie kodów źródłowych znacznie przyspieszy dalsze prace nad dopasowaniem do siebie tych systemów. Kod źródłowy zgodny będzie ze standardami X/Open API (Application Programming Interfaces). Umożliwi to w przyszłości stosowanie aplikacji systemu Unix w środowiskach różnych odmian tego systemu. Konsorcjum złożone z 75 producentów sprzętu komputerowego uzgodniło ostatnio, że standard API zostanie oficjalnie zaakceptowany najpóżniej do połowy 1994 roku. Co ważne, zgodność oprogramowania ze standardem X/Open i oczekiwane zgłoszenie przez firmę Novell do organizacji standaryzacji oprogramowania nazwy UnixWare jako firmowej, upewni producentów sprzętu komputerowego, i samych użytkowników, że system ten jest rzeczywiście otwartym standardem, a nie koniem trojańskim, który uzależni wszystkich użytkowników tego systemu od firmy Novell.

Opracowany przez firmę plan przewiduje, że od połowy 1994 r. zaczną sukcesywnie ukazywać się na rynku takie produkty jak:

1. Program obsługi katalogów systemów Unix i NetWare, który zapewni użytkownikom przezroczysty dostęp do serwerów każdego z tych systemów.

2. System zarządzania siecią NetWare z poziomu systemu UnixWare.

3. Programy kontroli dystrybucji oprogramowania i kontroli przyznanych licencji, pracujące w środowisku tych systemów.

4. Przeniesienie aplikacji AppWare (program obsługi systemu klient/serwer) do stacji roboczych systemu UnixWare, a w drugim etapie do serwerów systemu UnixWare.

5. Integracja obu systemów operacyjnych na bazie NFS (Network File System) i TCP/IP.

Nie przewiduje się prac nad zintegrowaniem tych systemów ze standardem DCE (Distributed Computing Environment). Firma twierdzi, że nie ma obecnie zapotrzebowania na tego typu integrację, ale z chwilą pojawienia się takiej potrzeby, oprogramowanie włączające UnixWare i NetWare do standardu DCE zostanie opracowane przez niezależnych producentów. Obecnie Novell koncentruje się nad zintegrowaniem systemu UnixWare z usługami systemu NetWare oraz systemu NetWare z protokółem komunikacyjnym TCP/IP. Integracja ze standardem DCE odsunięta jest na dalszą przyszłość.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200