Unix we Francji

Na rynku programistycznym we Francji trwa ostra rywalizacja. Biuro „Pierre Audoin Conseil" w swej corocznej analizie „UNIXwe Francji" nakreśliło prognozę handlową dla tego systemu na najbliższe dziesięciolecie. Dla większości użytkowników

Na rynku programistycznym we Francji trwa ostra rywalizacja. Biuro „Pierre Audoin Conseil" w swej corocznej analizie „UNIXwe Francji" nakreśliło prognozę handlową dla tego systemu na najbliższe dziesięciolecie. Dla większości użytkowników

UNIX jest jednym z wielu systemów. Według raportu Audoina 69% użytkowników uznaje UNIX za standard, a 24% - ocenia, że UNIX będzie standardem w przyszłości. Cederic Thomas, koordynator prac nad raportem, twierdzi, że wybór UNIX-a jako systemu w dużej mierze zależy od pracowników serwisów komputerowych. Już jedna z poprzednich analiz zawierała dane potwierdzające tę opinię: w 36% wypadków wyboru UNIX-a jako systemu dokonano z inicjatywy obsługi.

33 tysiące systemów UNIX dostarczonych do Francji w 1989 r. (por. rys. 1) spowodowało 49-procentowy przyrost liczby zainstalowanych systemów UNIX-a i 27-procentowy wzrost wartości obrotów. W tym samym okresie rynek informatyczny jako całość uzyskał 9% wzrostu wartości. Różnicę między liczbą jednostek sprzedanych a wielkością uzyskanych obrotów zamierza się zmniejszyć przez kredytowanie systemów coraz łatwiej dostępnych. W planach znajduje się m.in. produkcja mikrokomputerów wysokiej jakości z dogodnymi dla UNIX-a konfiguracjami procesora.

Francuski zespół instalatorów UNIX-a liczył pod koniec 1988 r. 85800 osób obsługujących ok. pół miliona miejsc pracy (liczba ta podwoiła się w ciągu roku). Świadczy to o tym, że francuski rynek UNIX-a stara się od dwu lat nadrobić zaległości w stosunku do USA. Opóźnienie jest najczęściej przypisywane francuskiemu systemowi własności, premiującemu silnych udziałowców, oraz inercji sieci dystrybutorów. Nie można jednak zakładać, że obecnie francuski rynek UNIX-a jest bardziej dynamiczny niż inne rynki atlantyckie.

Przypuszcza się, że w 1994 roku ekspansja systemu UNIX we Francji powinna się ustabilizować na ok. 23% wartości rynku informatycznego w tym kraju, a wskaźnik penetracji rynku (9% w 1989 r.) powinien osiągnąć 18%.

Wzrastają dostawy UNIX-a od czterech najważniejszych na rynku francuskim firm: Sun, H-P/ Apollo, Bull i Altos (patrz rys. 2). Ale odnotowuje się także i to, że Alcatel Data System (SMH Alcatel), który jeszcze w 1987 r. był jednym z głównych dostawców systemu UNK do Francji, ogłosił ostatnio swoją decyzję odstąpienia od tej działalności.

Do oferty programowej związanej z UNIX-em przylgnęły mocno dwie etykietki, które hamowały7 jego rozpowszechnianie. Mówiono, że jest to system eksploatacyjny dla zarządzania oraz nauki i techniki. Obecnie w związku z upowszechnieniem interfejsów graficznych (Motif, Open Win-dow, Look, Next Step) przed środowiskiem UNIX-a otworzyły się -mgliste jeszcze - perspektywy wdrożeń na innych niż dotychczasowe rynkach. Według wspomnianego raportu Audoina 51% liczących się użytkowników uważa, że głównym obszarem zastosowania UNIX-a jest zarządzanie, 41% zaś wiąże UNIX-a także ze strefą nauki-techniki (por. rys. 3). Opinie na temat perspektyw zastosowania UNIX-a były już jednak nieco inne. Przewiduje się stosunkowo duży wzrost zastosowań w zarządzaniu oraz - co najważniejsze - bardzo duży w tzw. biu-rotyce (27% wskazań na przyszłość wobec 11% dziś). W związku z tymi oczekiwaniami już teraz pojawiają się na rynku ogłoszenia o możliwości instalowania w systemach pracujących pod kontrolą UNIX-a programów znanych dotychczas ze środowisk MS DOS-a czy Macintosha (np. WordPerfect). Trudno jednak przewidzieć, co z tego wyniknie: biuro Audoina wystrzega się na razie publikowania rezultatów badań i prognoz związanych z instalowaniem tego typu programów w środowisku Unix-a.

Dużym zagrożeniem dla „kariery" UNIX-a jest struktura jego sieci dystrybucji. Jej niedorozwój uważa się za główny powód tego, że na rynku mikrokomputerowym UNK cieszy się o wiele mniejszą popularnością niż MS DOS. Wspomniany już Cederic Thomas zarzuca sieci sprzedaży nieelastyczność, a nawet niekompetencję (z wyjątkiem dystrybutorów współdziałających z konstruktorami UNIX-a). Zdaniem biura Audoina, mimo rozszerzenia się rynku UNIX-a w ostatnim czasie, system jego sprzedaży znajduje się w regresie. Świadczy o tym na przykład prawie zupełny brak reakcji na ofertę rozesłaną 60 sieciom dystrybucyjnym. Regres ten - wobec wielu nowych rozwiązań wchodzących na rynek informatyczny - stawia niestety pod znakiem zapytania prognozy i oczekiwania związane z UNIX-em, mówiące o tym, że wśród użytkowników mikrokomputerów będzie to system naprawdę konkurencyjny wobec MS DOS-u, a przede wszystkim, że zwiększy się nim zainteresowanie konstruktorów sprzętu.

Czy istotnie odpowiednia dystrybucja może otworzyć przed UNIX-em masowy rynek zbytu? Już niedługo zapewne się o tym przekonamy.


TOP 200