Uniwersytet w Toruniu uruchomił dużą sieć WLAN

Uniwersytet w Toruniu uruchomił bezprzewodowy system dostępu do Internetu w ramach projektu EduRoam. Jest to pierwsze tego rodzaju rozwiązanie realizowane w ramach tego projektu, mające na celu udostępnienie bezpiecznej łączności pracownikom uniwersytetu oraz studentom.

31 marca 2005 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) miało miejsce uroczyste otwarcie uczelnianego systemu swobodnego dostępu do Internetu. System nosi nazwę EduRoam i pozwala każdemu pracownikowi i studentowi UMK - posiadającemu konto na jednym z serwerów uniwersyteckich - podłączyć się do uniwersyteckiej sieci przy pomocy karty bezprzewodowej lub poprzez gniazdko sieciowe oznakowane logo EduRoam.

Projekt EduRoam (rozwijany w ramach sieci PIONIER) jest koordynowany przez Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sieć PIONIER łączy obecnie 21 akademickich sieci MAN (22 jednostki wiodące) zapewniając środowisku naukowo-badawczemu w Polsce (uczelnie wyższe, biblioteki, instytuty badawcze, centra superkomputerowe, itp.) dostęp do zasobów światowego Internetu oraz dedykowane połączenia pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce i do ośrodków za granicą.

Zobacz również:

  • Te proste wskazówki ułatwiają zadanie rozbudowy firmowej sieci Wi-Fi

Dostęp do sieci EduRoam korzysta z uwierzytelniania użytkowników zgodnego ze standardem 802.1x w przypadku połączeń standardowych (przewodowych), jak i bezprzewodowych. Standard ten pozwala na wstępne sprawdzenie, czy użytkownik ma prawo dostępu do sieci.

Przy tworzeniu infrastruktury uwierzytelniającej wykorzystano następujące urządzenia: serwery uwierzytelniające (Radius), bezprzewodowe punkty dostępu 3Com AP7250 802.11g Access Point (54 jednostki) oraz przełączniki 3Com SuperStack 3 Switch 4400 (9 jednostek).

Serwery Radius zostały uruchomione na oprogramowaniu FreeRadius (rozpowszechnianym bezpłatnie w wersji źródłowej), które po drobnych poprawkach pracowników uczelni spełnia wszystkie wymagania projektu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200