Uniwersalna Firma

NAVO ulepsza pakiet oprogramowania do obsługi firm - NAVO Firma.

NAVO ulepsza pakiet oprogramowania do obsługi firm - NAVO Firma.

NAVO wprowadziła na rynek nową wersję systemu wspomagającego pracę małych lub średnich przedsiębiorstw - NAVO Firma 3.2. Jedną z ważniejszych cech pakietu jest jego elastyczność w dostosowywaniu do różnych potrzeb przez konfigurację odpowiedniego zestawu modułów. Pakiet można złożyć z dwóch programów - jednym z nich jest zawsze Sprzedaż, a drugim - zależnie od wielkości prowadzonej rachunkowości - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów dla mniejszych firm lub Finanse i Księgowość (pełne księgi handlowe) dla większych. Powstałe w ten sposób pakiety dostosowane do obsługi pracy małej lub średniej firmy to odpowiednio NAVO Firma 1 i NAVO Firma 2.

Wszystkie programy wykorzystują ten sam standard baz danych (Sybase SQL) i interfejs użytkownika, co ułatwia obsługę jednego programu przy znajomości drugiego oraz wymianę danych. Dane wprowadzone np. do programu obsługującego sprzedaż mogą być wykorzystane przy księgowaniu wpływów lub analizie stanu magazynu. NAVO Firma może pracować w sieci z wykorzystaniem serwera aplikacji i stacji roboczych wyposażonych w Windows 3.1 lub Windows 95 (opcjonalnie także Windows NT).

Ulepszenia i zmiany

Wersja Sprzedaż 3.2 pozwala na wystawianie paragonów i prowadzenie składu celnego (jak magazynu rozliczanego w dowolnej walucie), umożliwia kontrolę salda klienta na fakturze (gdy saldo przekroczy wcześniej ustalony poziom kredytu, sprzedaż zostaje wstrzymana), zapewnia automatyzację tworzenia raportów kasowych lub bankowych, a do wcześniej używanych list dokumentów dołącza listę WZ.

Wśród nowości w modułach Finanse i Księgowość 3.2 warto wymienić obsługę paragonów i utargów w ewidencji sprzedaży VAT, możliwość prowadzenia ewidencji dokumentów magazynowych, not odsetkowych, korzystania z uproszczonych rachunków z kontrahentami, tworzenia zestawienia F-01 (dla GUS) i korzystaniaz rozbudowanych schematów dekretacji.

Programy dzięki OLE Automation mogą współpracować z Excel, Access lub Visual Basic, co pozwala na dołączanie do programu nowych funkcji. Możliwy jest także dostęp z arkusza Excel do danych zawartych w bazie danych NAVO Firma za pomocą ODBC.

Wszystkie programy zawierają funkcje ochrony danych przez tworzenie kopii bezpieczeństwa. Na uwagę zasługują bardzo dobrze opracowane, obszerne podręczniki, ułatwiające korzystanie z pakietu (włącznie z przystępnym wyjaśnieniem znaczenia podstawowych pojęć ekonomicznych), oraz rzeczowe pliki pomocy kontekstowej.

<hr size=1 noshade>NAVO Firma 3.2

Producent: NAVO

50-116 Wrocław, Rynek 60

tel. (+71) 44 21 69

fax (+71) 34 35 871

http://www.navo.gnet.pl

Cena: NAVO Firma 3.2 - 1895 zł (brutto), rozszerzenie do wersji sieciowej - NAVO Firma NT Service - dodatkowo 395 zł


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200