Unisys preferuje Oracle

Międzynarodowa, o brytyjskiej proweniencji firma, "Unisys" specjalizująca się w integracji dużych systemów komputerowych (obroty 8,4 mld USD) i Oracle Corporation, która zajmuje wiodącą pozycję na rynku oprogramowania zarządzającego relacyjnymi bazami danych (obroty 1,6 mld USD), zawarły porozumienie. Na mocy tej umowy Unisys zobowiązuje się do promowania, w instalowanych przez siebie w Europie systemach komputerowych, oprogramowania "Oracle Financials". Poinformowali o tym na konferencji prasowej prezes spółki Unilot, która jest przedstawicielem Unisysa w Polsce - George Smela oraz prezes Oracle - Polska - Jacek Duch.

Międzynarodowa, o brytyjskiej proweniencji firma, ''nisys'' specjalizująca się w integracji dużych systemów komputerowych (obroty 8,4 mld USD) i Oracle Corporation, która zajmuje wiodącą pozycję na rynku oprogramowania zarządzającego relacyjnymi bazami danych (obroty 1,6 mld USD), zawarły porozumienie.

Na mocy tej umowy Unisys zobowiązuje się do promowania, w instalowanych przez siebie w Europie systemach komputerowych, oprogramowania "Oracle Financials". Poinformowali o tym na konferencji prasowej prezes spółki Unilot, która jest przedstawicielem Unisysa w Polsce - George Smela oraz prezes Oracle - Polska - Jacek Duch.

Oprogramowanie "Oracle Financials" - o dużym stopniu uniwersalności i możliwościach modyfikowania, wspomaga zarządzanie rachunkowością, gospodarką materiałową oraz dystrybucją.Ma zastosowanie przede wszystkim w dużych firmach i - co ważniejsze - o różnej strukturze organizacyjnej, którą użytkownik programu może sam zdefiniować, dostosowując go do swoich potrzeb. Istotna jest również możliwość przenoszenia danych do takich popularnych arkuszy kalkulacyjnych jak Exel i Lotus 1-2-3. Program pracuje zarówno w środowisku klient/serwer, jak i terminalach.

Jak poinformował Jacek Duch - ok. 1 tys. dużych firm w Europie korzysta już z tego oprogramowania. George Smela z Unilot nie potrafił natomiast określić, jaka część instalacji wykorzystujących ten program została wykonana przy udziale Unisys. Należy sądzić, że jest to ok. 20% - dodał Jacek Duch.

Porozumienie nie ogranicza - co podkreślono - dostępu innych integratorów do będącego przedmiotem porozumienia programu, choć - jak stwierdza oficjalny dokument - po jego zawarciu Unisys staje się "pierwszym strategicznym integratorem systemów dla Oracle Corporation". Nie wyjaśniono, czy słowo "pierwszy" oznacza tu najważniejszy, czy też podobne umowy Oracle zamierza zawrzeć również z innymi firmami.

Realizacją podpisanego porozumienia zajmie się w Polsce Unilot, który niebawem - jak powiedział George Smela zaimplementuje inny oraclowski program URBIS w jednym z dużych polskich banków. Zasłaniając się brakiem zgody użytkownika prezes Unilotu nie podał nazwy banku.


TOP 200