Unisys na Węgrzech

Węgierski bank oszczędnościowy Orszagos Takereksenztar (OTP Bank) reprezentowany przez prezesa Sandora Csanyi'ego, podpisał kontrakt z amerykańskim koncernem Unisys Corp. na kompleksową komputeryzację.

Węgierski bank oszczędnościowy Orszagos Takereksenztar (OTP Bank) reprezentowany przez prezesa Sandora Csanyi'ego, podpisał kontrakt z amerykańskim koncernem Unisys Corp. na kompleksową komputeryzację. Kontrakt opiewa na blisko 60 mln USD. Unisys zobowiązuje się w nim dostarczyć zarówno sprzęt (jednostkę centralną i stacje robocze), jak i oprogramowanie oraz zapewnić wdrożenie i serwis eksploatacyjny. Na część usługową kontraktu przypada 45% jego wartości.

Dostarczany sprzęt będzie pracował na procesorach A19 wraz z serwerami CTOS instalowanymi we wszystkich 400 oddziałach tego największego państwowego banku węgierskiego, którego historia sięga 1949 r. OTP Bank kontroluje ok. 1/3 aktywów całego węgierskiego systemu bankowego, obsługuje 70% transakcji, w swych oddziałach prowadzi 11 mln rachunków.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200