Unifikacja IT w Banku Millennium

Unifikacja systemów informatycznych w Banku Millennium (dawniej BIG Bank Gdański) polegała na przeniesieniu rachunków BIG Banku Gdańskiego do systemu obsługującego dawny bank Millennium, będący jego podmiotem detalicznym.

Unifikacja systemów informatycznych w Banku Millennium (dawniej BIG Bank Gdański) polegała na przeniesieniu rachunków BIG Banku Gdańskiego do systemu obsługującego dawny bank Millennium, będący jego podmiotem detalicznym.

Projekt przeprowadził Fiserv, dostawca systemu ICBS pracującego w Banku Millennium.

Dzięki temu projektowi prawie milion klientów - detalicznych i korporacyjnych - dawnego BIG BG będzie mógł dokonywać wszelkich transakcji w dowolnym oddziale Banku Millennium, a nie tylko w lokalnym oddziale. Wcześniej zdarzało się, że "dostęp do funduszy z innej placówki wymagał wysłania faksu z autoryzacją z oddziału, w którym był prowadzony rachunek". Obecnie bank planuje wdrożenie rozwiązań bankowości internetowej i call center.


TOP 200