Unieważniono przetarg na nowe dowody osobiste

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję o unieważnieniu przetargu na dostawę nowych blankietów dowodów osobistych. Projekt pl.ID ma być jeszcze raz, solidnie i rzeczowo przeanalizowany. Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o nowych dowodach osobistych, dokumenty wyposażone w chip powinny być sukcesywnie wprowadzane od lipca 2013 roku.

Zastrzeżenie do projektu pl.ID zgłaszał już w marcu Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Rekomendował on m.in. przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych do czasu przeprowadzenia testów, które będą mogły potwierdzić pełną integrację rejestrów państwowych, opracowania jednolitej polityki w zakresie uwierzytelniania obywateli w systemach teleinformatycznych administracji publicznej i nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, która będzie uwzględniała wymagania wynikające z opracowanej polityki w zakresie uwierzytelniania, a także będzie zgodna ze znowelizowaną dyrektywą.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mając na uwadze stanowisko Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji zdecydowało o podjęciu prac nad zmianą ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Zmiana w ustawie ma dotyczyć rezygnacji z warstwy elektronicznej dowodu osobistego. "Decyzja o podjęciu prac nad zmianą ustawy o dowodach osobistych powoduje, że dalsze prowadzenie przetargu wiązałoby się z nieuzasadnionym wydatkowaniem środków publicznych" - czytamy w komunikacie.

Zobacz również:


TOP 200