Unia Europejska wstępuje do Internetu

Romano Prodi, przewodniczący Komisji Europejskiej, ogłosił nową inicjatywę eEurope - Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich (eEurope - An Information Society for All).

Romano Prodi, przewodniczący Komisji Europejskiej, ogłosił nową inicjatywę eEurope - Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich (eEurope - An Information Society for All). Realizacja inicjatywy, przedstawionej na początku grudnia br., ma przyspieszyć modernizację ekonomii krajów Unii, umożliwić wejście w erę społeczeństwa informacyjnego i zniwelować różnice w dostępie do informacji pomiędzy aglomeracjami miejskimi a prowincją. Sam dokument eEurope, stanowiący zapis nowej inicjatywy - wbrew unijnym standardom zwięzły i konkretny - zawiera cezury czasowe określające realizację zadań w poszczególnych obszarach.

Cyfrowo piśmienni

Duży nacisk zostanie położony na edukację. Do końca 2001 r. wszystkie szkoły znajdujące się krajach Unii mają być podłączone do Internetu, zaś wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową już w roku 2003 powinni być "cyfrowo piśmienni". Komisja Europejska chce wypracować zasady, które pozwolą na obniżenie kosztów dostępu do Internetu, tak aby pod tym względem zrównać się z USA. W tym celu istotnie ograniczony zostanie obszar koncesjonowanych usług telekomunikacyjnych, zaś wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, koncesje będą zastąpione ogólnymi zezwoleniami. Komisja będzie chciała wspomóc rozwój handlu elektronicznego poprzez skłonienie samych agend unijnych - jak i instytucji publicznych krajów europejskich - do dokonywania zakupów i organizowania przetargów na drodze elektronicznej. Komisja promować będzie wykorzystanie nazw domen internetowych należących do grupy *.eu.

Za przyszłościowe rozwiązanie uznane zostało wykorzystanie kart procesorowych, jako podstawowego mechanizmu zapewnienia bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych w środowisku transakcji elektronicznych. Autorzy dokumentu liczą, że ta technologia powtórzy sukces telefonów komórkowych. Do końca przyszłego roku mają zostać zakończone prace dotyczące wspólnej specyfikacji infrastruktury potrzebnej do wykorzystania kart procesorowych.

Mieszkańcy państw Unii będą mogli - i to już do końca 2000 r. - komunikować się z przedstawicielami władzy na drodze elektronicznej. Dotyczy to np. pobierana formularzy podatkowych, wzorów podań, zadawania pytań itp. Kraje członkowskie zostaną zobowiązane do prezentowania informacji publicznych w mediach elektronicznych, w tym przynajmniej informacji administracyjnych, kulturalnych, dotyczących środowiska naturalnego i sytuacji na drogach. W dokumencie eEurope wskazano na konieczność inwestowania w inteligentne systemy transportowe. Do końca 2002 r., ponad połowa dużych i średnich miast europejskich powinna być wyposażona systemy informatyczne sterujące ruchem (podobnie jak główne trasy tranzytowe w Europie).

Inwestycje w technologie

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zdają sobie sprawę z istotnej przewagi USA w wyścigu technologicznym. Rozwój innowacyjnych firm i technologii wspierany jest tam intensywnie przez kapitał tzw. wysokiego ryzyka. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań, które przy łączeniu funduszy prywatnych i publicznych, pozwalałyby na sprawne i szybkie finansowanie interesujących inicjatyw. Konieczne jest m.in. usunięcie przeszkód prawnych utrudniających funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych wysokiego ryzyka. Wszystkie te działania powinny w części obejmować także państwa stowarzyszone. W intencji Komisji Europejskiej waga inicjatywy eEurope ma być nie mniejsza niż w przypadku projektów Euro czy Wspólnego Rynku.

***

Dokument eEurope stanowi punkt wyjścia do specjalnego spotkania Rady Europy, które będzie miało miejsce w marcu przyszłego roku w Lizbonie. Ma ono przynieść ostateczne zatwierdzenie dokumentu eEurope. Jest on dostępny jest na serwerze Komisji Europejskiej pod adresem:

http://europe.eu.int/comm/dg13/eeurope/home.htm.


TOP 200