Unia Europejska współfinansuje projekt badawczy ABC4Trust z zakresu kontroli dostępu do usług online

Nowy projekt badawczo-rozwojowy finansowany ze środków UE ma koncentrować się na kwestiach związanych z ochroną i współdzieleniem danych osobowych gromadzonych przez dostawców usług cyfrowych. W ramach projektu powstań mają rozwiązania pozwalające na ograniczenie informacji przekazywanych w celu autoryzacji.

Celem projektu znanego pod nazwą ABC4Trust ma być m.in. opracowanie bazującej na różnych technologiach, spójnej platformy autoryzacyjnej gwarantującej bezpieczne, a jednocześnie wymagające ujawnienia minimum danych osobowych mechanizmy kontroli dostępu. Prace zakładają również stworzenie rozwiązań gwarantujących interoperacyjność i wymienność technologii autoryzacyjnych m.in. dzięki zastosowaniu systemów analizy korelacji cech specyficznych dla konkretnych użytkowników.

W ramach projektu ABC4Trust powstać mają również przykłady otwartych wdrożeń referencyjnych systemów uwierzytelniających opartych na takich mechanizmach. W ramach zaplanowanych prac zrealizowane zostaną również pilotażowe wdrożenia tych systemów. Na czteroletni projekt składają się m.in. dwa programy pilotażowe prowadzone w greckich i szwedzkich instytucjach edukacyjnych. W realizacji tych założeń wykorzystane zostaną m.in. rozwiązania linii Microsoft U-Prove oraz system IBM Identity Mixer, które zostaną zintegrowane przy użyciu technologii rozwijanych przez dział badawczy firmy Nokia Siemens Networks.

Zobacz również:

Wartość projektu realizowanego od jesieni zeszłego roku to ok. 13,5 mln euro. Dofinansowanie ze środków UE ma wynieść ok. 8,85 mln euro.

Czytaj też:

eGovernment w Polsce nie istnieje

MSWiA chce podnieść bezpieczeństwo zakupów w Internecie

Unia Europejska chce uprościć procedury wnioskowania o dofinansowanie projektów technologicznych


TOP 200