Unia Europejska przyjęła ustawę dotyczącą handlu elektronicznego

Dyrektywa, określająca jedynie ogólne ramy dotyczące zasad funkcjonowania handlu elektronicznego, stanowi centralny punkt działań unijnych mających na celu wpieranie rozwoju i konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Unia Europejska zaakceptowała ustawę regulującą kwestie związane z handlem elektronicznym na terenie 15 jej państw członkowskich.

W związku z szybkim rozwojem światowego rynku handlu elektronicznego przywódcy krajów Unii postrzegają te kwestie jako kluczowe dla zachowania konkurencyjności europejskiego przemysłu - skomentował decyzję Unii Jonathan Todd, rzecznik Komisji Europejskiej.

Dyrektywa, określająca jedynie ogólne ramy funkcjonowania handlu elektronicznego, stanowi centralny punkt działań unijnych mających na celu wpieranie rozwoju handlu elektronicznego. Kolejne regulacje, które przez ekspertów postrzegane są również jako bardzo istotne dla rozwoju tej dziedziny gospodarki, mają być przyjęte przez Unię jeszcze w tym roku. Wśród nich znajdują się m.in. dyrektywy regulujące kwestię ochrony treści cyfrowych, tzw. elektronicznych pieniędzy, oraz sprzedaży usług finansowych.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, będzie obowiązywać zasada, że w każdym z krajów Unii przepisy dotyczące usług handlu elektronicznego mają być takie same jak obowiązujące w przypadku działalności innego rodzaju. Ma to na celu usunięcie barier prawnych w świadczeniu ogólnoeuropejskich usług online i wpłynąć na ujednolicenie zasad w poszczególnych krajach.

W ramach dyrektywy zaproponowano kilka głównych zasad, regulujących kwestie, które - zdaniem Komisji Europejskiej - są wystarczające do zagwarantowania wolnego świadczenia usług internetowych. W szczególności zasady te regulują kwestie zawierania umów w trybie online, odpowiedzialności za przesyłanie treści łamiących prawa autorskie, ochrony nieletnich i związane z działalnością przestępczą.

Dyrektywa ma również przyczynić się do zapewnienia ochrony praw konsumentów, dając im prawo do obrony przed niechcianą korespondencja elektroniczną (tzw. spam). Ma to być realizowane przez wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego w każdym z unijnych państw. Zgodnie z ustawą operatorzy usług telekomunikacyjnych zostaną zobowiązani do regularnej kontroli tych rejestrów.

Przepisy zwalniają także operatorów z odpowiedzialności za przesyłanie nielegalnych treści czy materiałów, jeżeli po wykryciu takiego procederu podejmą natychmiast działania, zmierzające do wyeliminowania tego typu transmisji bądź zablokowania do niej dostępu.

***

Unia Europejska i USA ostatecznie porozumiały się w kwestii ochrony prywatności

Unia Europejska chce uregulować kwestie loterii internetowych

Unia Europejska planuje zmienić system naliczania podatków od transakcji internetowych

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200