Unia Europejska chce wydłużyć czas użytkowania sprzętu elektronicznego

Rezolucja Parlamentu Europejskiego sugeruje wprowadzenie nowych ważnych regulacji prawnych, które mają ograniczyć monopol producentów na naprawy urządzeń i wydłużyć czas ich życia.

Urządzenia elektroniczne powinny być trwałe i łatwe do zreperowania w przypadku uszkodzenia, a przepisy prawne powinny zachęcać lub zmuszać producentów do praktycznego wdrożenia takiej zasady, uznali posłowie z Paramentu Europejskiego.

Przez wprowadzenie odpowiednich regulacji chcą oni zapobiec sytuacji, gdy czas życia sprzętu i oprogramowania jest sztucznie planowany tak by zmuszał on użytkowników do wymiany produktów na nowe po upływie określonego czasu. A wskutek tzw. konsumeryzacji IT często dotyczy to również oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego w biznesie.

Zobacz również:

  • Duża zmiana - Apple zezwala na tworzenie emulatorów gier
  • Rząd Ghany pracuje nad regulacjami dotyczącymi AI

Jeden z elementów rekomendacji ma zapobiec sytuacji, gdy wskutek ujawnionej wady sprzęt musi zostać wycofany z rynku, jak to miało miejsce w przypadku Galaxy Note7. Rekomendacja wymaga by zainstalowane akumulatory można było wymieniać chyba, że jakieś dobrze uzasadnione względy bezpieczeństwa wymagają ich integracji z urządzeniem.

Natomiast, gdy urządzenie ulegnie awarii jego użytkownik nie może być zmuszany do korzystania wyłącznie z części i serwisu zapewnianego lub autoryzowanego przez producenta. Producenci nie powinny w jakikolwiek sposób ograniczać możliwości naprawy urządzeń przez niezależne firmy, warsztaty lub samych użytkowników, a części zapasowe muszą być oferowane w cenach „odpowiednich do przewidywanego czasu życia produktu i jego funkcji”.

Niedopuszczalne jest stosowanie przeszkód technicznych utrudniających lub uniemożliwiających naprawę sprzętu takich, jak blokady programowe lub nietypowe śruby lub wkręty.

Parlamentarzyści chcą by uchwalona rezolucja i zaprezentowane w niej rekomendacje spowodowały, że rządy państw zastosują ulgi lub inne mechanizmy zmuszające producentów do zaprojektowania i wprowadzenia na rynek bardziej żywotnych i umożliwiających naprawę urządzeń. Jest to m.in. wymaganie by w przypadku, gdy czas naprawy przekracza 1 miesiąc, producent został zobowiązany do wydłużenia okresu gwarancji. Ich zdaniem może to pobudzić obroty na rynku sprzętu używanego oraz spowodować wzrost liczby miejsc pracy w firmach zajmujących się naprawą starszych urządzeń.

Ponieważ wiele produktów jest sprzedawanych przez firmy z Azji lub USA nowe regulacje mają konkretne znaczenie ekonomiczne: mają zwiększyć udział europejskich przedsiębiorstw w obrotach i zyskach posprzedażnych generowanych w trakcie życia produktów.

Kolejnym pomysłem jest wprowadzenie oznaczeń produktów określających ich trwałość oraz poziom łatwości naprawy lub upgrade’u. Dla firm wytwarzających produkty umieszczenie na nich takich oznaczeń nie będzie obowiązkowe, ale może zachęcać konsumentów do zakupu.

Rekomendacje nie dotyczą wyłącznie sprzętu. Jak podkreślają europejscy posłowie, można wydłużyć czas jego użytkowania, jeśli producenci zostaną zobligowani do zapewnienia dłuższego niż obecnie okresu dostarczania aktualizacji oprogramowania, np. poprawek związanych z bezpieczeństwem.

Rezolucja została uchwalona przez Parlament Europejski we wtorek 4 lipca 2017 stosunkiem głosów 662 do 32.

Na razie trudno przewidzieć czy i w jakim zakresie rezolucja Parlamentu Europejskiego zostanie wprowadzona do obowiązujących w Unii regulacji prawnych, bo za ich przygotowywanie odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Jest to jednak dla niej jasny sygnał, że wprowadzenie proponowanych rozwiązań spotka się z akceptacją europejskich posłów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200