Unia Europejska chce mieć własny system operacyjny

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała środki na finansowanie rozwoju uniksowego systemu operacyjnego Minix. Prace mają koncentrować się na stworzeniu rozproszonego jądra systemu operacyjnego, które będzie zdecydowanie bardziej stabilne i bezpieczne od rdzeni systemów rodzin Windows oraz Linux.

W projekcie, który zyskał akceptację Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych czytamy, że prace naukowe mają skupiać się na zbudowaniu koncepcji rozproszonego, komponentowego systemu operacyjnego oraz praktycznej implementacji wypracowanych założeń. System Minix ma być więc podstawą do stworzenia prototypowego, stabilnego systemu operacyjnego wyposażonego m.in. w mechanizmy samonaprawcze i znaczną odporność na błędy sprzętowo-aplikacyjne.

Za realizację projektu najprawdopodobniej odpowiadać będzie pięcioosobowy zespół z Uniwersytetu Vrije w Amsterdamie - trzech pracowników naukowych i dwóch programistów. W prace zaangażowany będzie też twórca systemu Minix - prof. Andrew S. Tanenbaum.

Praca programistów ma koncentrować się na wykorzystaniu efektów badań naukowców oraz testach nowej wersji systemu pod kątem zgodności z założeniami projektowymi. Wszystkie elementy systemu mają być zoptymalizowane pod kątem jak największej tolerancji dla wszelkiego rodzaju błędów. Równolegle prowadzone mają być prace naukowe zmierzające m.in. do stworzenia nowatorskiego systemu plików, który przechowywałby rozbudowane informacje o sposobie interpretacji danych zapisanych w poszczególnych plikach.


TOP 200