Unia Europejska będzie analizować funkcjonowanie sieci społecznościowych oraz zachowania ich użytkowników

Od trzech miesięcy trwają prace mające na celu stworzenie rozwiązania umożliwiającego pozyskiwanie wiedzy na temat funkcjonowania społeczności internetowych oraz potrzeb i relacji między użytkownikami serwisów społecznościowych. Liderem technologicznym unijnego projektu ROBUST jest krakowska firma Software Mind. Wartość projektu to ok. 10,3 mln euro.

Założenia projektu zakładają opracowanie mechanizmów pozwalających m.in. na tworzenie wzorców zachowań użytkowników i grup użytkowników oraz analizę szans i zagrożeń stojących przez społecznościami internetowymi. Przykładowym zastosowaniem projektu ma być wykrywanie użytkowników, których działania mogą mieć destrukcyjny wpływ na daną społeczność. Docelowo w ramach projektu ROBUST opracowane mają zostać również narzędzia umożliwiające przewidywanie określonych zachowań użytkowników sieci społecznych pod kątem możliwości maksymalizacji efektów prowadzonych działań marketingowych oraz mechanizmy pozwalające na gromadzenie i zarządzanie rosnącą ilością informacji tworzonych przez użytkowników sieci społecznych. Analizowane mają być również działania podejmowane przez operatorów sieci społecznościowych oraz wyzwania dotyczące technicznych aspektów obsługi sieci społecznych - w tym wydajności wykorzystywanych sieci teleinformatycznych. Prowadzone badania w zakresie sieci semantycznych potencjalnie mogą również posłużyć do rozszerzenia funkcjonalności serwisów internetowych.

Firma Software Mind jest głównym dostawcą technologicznym i twórcą architektury całego rozwiązania. Krakowska spółka odpowiada również za kierowanie pracami implementacyjnymi. Poza firmą Software Mind w skład konsorcjum realizującego projekt ROBUST weszły również m.in. oddziały badawczo-naukowe koncernów SAP i IBM oraz instytucje naukowe z Irlandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2010 roku i ma potrwać trzy lata. Całkowity budżet projektu to 10,3 mln euro.

Czytaj też:

Sieci społecznościowe niosą szanse i zagrożenia dla biznesu

Jak marketerzy będą wykorzystywali Internet i nowoczesne technologie w 2011 roku

OECD: Na blokowaniu Internetu Egipt stracił co najmniej 90 mln USD

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200