Umowy generalne URM z firmami komputerowymi

Między Biurem Informatyki URM a ICL Poland została podpisana, 17 marca, ramowa umowa dotycząca współpracy. Porozumienie zakłada, że ICL podejmie ścisłą współpracę z polskimi producentami oprogramowania komputerowego w dziedzinach preferowanych przez rząd, zapewni konsultacje i szkolenie dla przedstawicieli polskich służb informatycznych w kwestiach dotyczących zastosowań informatyki oraz udzieli rabatów cenowych instytucjom i agencjom rządowym. Jak dowiadujemy się z materiałów ICL Poland, URM uznał tę firmę za priorytetowego dostawcę produktów informatycznych dla administracji państwowej.

Między Biurem Informatyki URM a ICL Poland została podpisana, 17 marca, ramowa umowa dotycząca współpracy. Porozumienie zakłada, że ICL podejmie ścisłą współpracę z polskimi producentami oprogramowania komputerowego w dziedzinach preferowanych przez rząd, zapewni konsultacje i szkolenie dla przedstawicieli polskich służb informatycznych w kwestiach dotyczących zastosowań informatyki oraz udzieli rabatów cenowych instytucjom i agencjom rządowym. Jak dowiadujemy się z materiałów ICL Poland, URM uznał tę firmę za priorytetowego dostawcę produktów informatycznych dla administracji państwowej.

Indagowany w tej sprawie pracownik Biura Informatyki URM w randze doradcy ministra, prowadzący bezpośrednio negocjacje w sprawie umów generalnych z firmami komputerowymi, p. Krzysztof Gliński, powiedział iż podobny priorytet uzyskują wszystkie firmy, z którymi URM podpisał umowy generalne. Oznacza on w praktyce dla wszystkich jednostek administracji, zamierzających realizować przedsięwzięcia informatyczne, obowiązek zwrócenia się do firm, z którymi zawarto umowy, o złożenie oferty. K. Gliński podkreślił też, że jednym z zasadniczych kryteriów, jakim URM kieruje się przy doborze partnerów do negocjacji na temat umowy generalnej, jest posiadanie przez nich certyfikatu normy ISO 9001.

Przypomnijmy, że dotychczas Biuro Informatyki URM podpisało umowy generalne z firmami: Compaq, Silicon, Hewlett-Packard, Dell, ICL, a 25 marca z Olivetti.

Zaawansowane są rozmowy w sprawie podpisania dalszych umów z: WYSE, IBM, OKI (drukarki), a także z Oracle, Microsoft i Informix (oprogramowanie).

Urząd Rady Ministrów nie wyklucza zawarcia w przyszłości podobnych umów z polskimi producentami. Dziś na przeszkodzie stoi jednak nieposiadanie przez nich certyfikatu norm ISO9000.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200