Umiejętności i cechy najlepszych CTO

Dyrektorzy ds. technologii muszą być ekspertami w przekładaniu technologii na strategiczne aktywa biznesowe oraz w tworzeniu niezbędnej do tego kultury miejsca pracy.

Fot. Mikhail Nilov/Pexels

Dyrektorzy ds. technologii mogą pomóc poprowadzić swoje organizacje w kierunku zwiększenia wydajności i poprawy wyników poprzez strategiczne wdrażanie odpowiednich produktów i usług. Są oni jednymi z najważniejszych pracowników zatrudnianych obecnie przez organizacje ze względu na wartość biznesową, jaką mogą przynieść udane wdrożenia technologii.

Aby optymalnie wykonywać swoją pracę w dzisiejszym szybko zmieniającym się i nieprzewidywalnym środowisku, CTO muszą posiadać odpowiednią kombinację umiejętności i skłonności. Oto niektóre z najważniejszych atrybutów potrzebnych CTO do odniesienia sukcesu, według doradców i osób pełniących tę rolę.

Zobacz również:

  • Data mesh, data fabric oraz data cloud – co oznaczają te pojęcia?
  • AI w walce z przestępstwami finansowymi
  • AI a DC - oto jest wyzwanie

Szeroka wiedza techniczna

Może to być oczywiste, biorąc pod uwagę tytuł, ale dyrektorzy ds. technologii muszą być zorientowani w szerokim zakresie technologii i być na bieżąco z najdrobniejszymi szczegółami i głębszymi implikacjami ciągłych zmian w krajobrazie technologicznym, w szczególności w zakresie nowych technologii.

"CTO musi mieć silne zaplecze i rozumieć obecne i pojawiające się trendy technologiczne w swojej branży" - mówi Ash Athawale, dyrektor zarządzający w dziale executive search firmy Robert Half. Podkreśla on również, że ponieważ technologia nie jest uniwersalna, CTO musi mieć doświadczenie w zakresie architektury technicznej.

"Dlaczego jest to ważne? CTO pomaga podejmować decyzje dotyczące wyboru technologii, infrastruktury i architektury rozwoju" - mówi Athawale. Posiadanie wcześniejszej wiedzy i doświadczenia w tych obszarach pomoże CTO skorygować kurs, jeśli cele nie zostaną osiągnięte, dodaje.

W 2023 roku byłoby wysoce nieprawdopodobne, aby CTO nie został zapytany przez swojego CEO: "Co zamierzamy zrobić z generatywną sztuczną inteligencją?". Jak CTO może odpowiedzieć na to pytanie, nie będąc ekspertem w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji?" - mówi Ozgur Aksakai, prezes Global CTO Forum, niezależnej organizacji zrzeszającej kadrę kierowniczą ds. technologii.

"Przenikliwość i solidne umiejętności oceny technicznej są kluczowe dla CTO, aby mogli podejmować właściwe decyzje" - mówi Aksakai. "CTO powinien być w stanie badać, analizować i podejmować właściwe decyzje w takich strategicznych kwestiach".

Chociaż CTO nie muszą być najbardziej biegłymi technicznie osobami w swoich organizacjach, powinni mieć silne zaplecze techniczne i być na bieżąco z nowymi technologiami, mówi Vahid Kowsari, CTO i współzałożyciel IX Layer, dostawcy oprogramowania dla służby zdrowia.

"Ta wiedza jest ważna dla oceny rozwiązań technicznych, podejmowania świadomych decyzji i skutecznej komunikacji z zespołem technicznym" - mówi Kowsari. "Pomaga również we wspieraniu innowacji i kierowaniu rozwojem solidnej architektury technicznej".

CTO powinni być w stanie wykazać się dużą wiedzą specjalistyczną w szerokim zakresie dziedzin, w tym zarządzania danymi, cyberbezpieczeństwa, architektury oprogramowania, ryzyka operacyjnego lub kontroli, infrastruktury i chmury, mówi Craig Stephenson, dyrektor zarządzający North America Technology Officers Practice w firmie konsultingowej Korn Ferry.

Zdolność adaptacji do szybkich zmian - z uwzględnieniem kontekstu biznesowego

Jeśli komuś brakuje umiejętności dostosowania się do szybkich zmian, to stanowisko CTO prawdopodobnie nie jest dobrą drogą zawodową. Szybki rozwój generatywnej sztucznej inteligencji jest tego najlepszym przykładem.

"Jako CTO działający w szybko ewoluującym środowisku technologicznym, bycie zdolnym do adaptacji oznacza zręczne włączanie nowych technologii, takich jak duże modele językowe [LLM], do strategii biznesowej" - mówi Brad Porter, CTO w KnowledgeLake, dostawcy usług zarządzania treścią dla przedsiębiorstw.

Aby zrobić to z sukcesem, Porter twierdzi, że CTO musi również być w stanie umiejscowić technologię w szerszym kontekście biznesowym. "Wiąże się to z szybkim zrozumieniem potencjału narzędzi AI i przemyślaną ich integracją" - mówi. "W przypadku LLM oznacza to zidentyfikowanie ich praktycznych zastosowań, zwiększenie umiejętności zespołu i zapewnienie, że wykorzystanie sztucznej inteligencji jest zarówno etyczne, jak i wolne od uprzedzeń".

Rozwijając ten ostatni punkt, CTO muszą być również bystrymi ewaluatorami ryzyka, z naciskiem na ochronę prywatności danych i bycie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami, mówi Porter. "To podwójna odpowiedzialność: dotrzymywanie kroku postępom w dziedzinie sztucznej inteligencji, a jednocześnie przewidywanie przyszłych trendów i przygotowywanie firmy na ich skutki" - mówi.

Bycie elastycznym jako CTO oznacza wprowadzanie innowacji z zamiarem i ostrożnością, mówi Porter, zapewniając, że wdrażanie nowych technologii odbywa się z jasną wizją zrównoważonego wzrostu, wartości dla klienta i względów etycznych. "Osiągnięcie tej równowagi jest niezbędne do rozwoju w świecie coraz bardziej zintegrowanym ze sztuczną inteligencją" - mówi.

Decyzje technologiczne zorientowane na klienta

Słaba obsługa klienta jest zbyt powszechna w różnych branżach. A ponieważ zapewnienie gorszej obsługi klienta może prowadzić do utraty biznesu, konieczne jest, aby inwestycje technologiczne miały na celu poprawę interakcji z klientami.

"Przyjmując perspektywę skoncentrowaną na kliencie, CTO zapewnia, że każdy postęp technologiczny bezpośrednio przekłada się na wartość dla klienta" - mówi Porter. "Jeśli chodzi o technologie takie jak sztuczna inteligencja, nie chodzi o nowość, jaką oferują, ale o to, jak rozwiązują problemy klientów".

Integrując pętle informacji zwrotnych od klientów z systemami decyzyjnymi, CTO mogą zapewnić, że produkty są nie tylko zaawansowane technologicznie, ale także rezonują z potrzebami klientów, mówi Porter.

"Przykładowo, wdrażanie chatbotów wykorzystujących LLM powinno być czymś więcej niż tylko ograniczeniem ludzkiej pracy" - mówi. "Jego celem powinno być wzbogacenie doświadczenia klienta o szybkie i spersonalizowane interakcje. Skupienie się na doświadczeniu klienta pomaga w tworzeniu rozwiązań technologicznych, które są nie tylko zaawansowane, ale także znaczące i angażujące dla klientów".

Ciekawość i ciągłe uczenie się

Chęć odkrywania i uczenia się nowych rzeczy jest istotną cechą CTO.

"Odnoszący sukcesy CTO powinien być otwarty na naukę i dostosowywanie się do nowych technologii, metodologii i trendów rynkowych" - mówi Kowsari. "Akceptacja zmian i zachęcanie zespołu do robienia tego samego gwarantuje, że firma pozostaje konkurencyjna i może skutecznie reagować na zmiany w krajobrazie technologicznym".

Praca CTO polega w równym stopniu na nadążaniu za trendami technologicznymi, jak i na ich praktycznym zastosowaniu, mówi Porter. "Chodzi o to, by trzymać rękę na pulsie technologii takich jak edge computing i IoT - wiedzieć, co tam jest, co nadchodzi i jak może to wpłynąć lub usprawnić twoje operacje" - mówi.

Porter zauważa, że ta ciągła edukacja nie jest przeznaczona tylko dla CTO. "To wiedza, którą należy dzielić się z całym zespołem, wspierając kulturę, w której wszyscy uczą się i rozwijają razem" - mówi.

Dobrym przykładem jest rozwój sztucznej inteligencji. "CTO nie musi znać każdego szczegółu, ale powinien rozumieć wystarczająco dużo, aby podejmować strategiczne decyzje i skutecznie kierować swoim zespołem" - mówi Porter. "Chodzi o zadawanie właściwych pytań, zagłębianie się w to, jak działają te technologie i zastanawianie się, jak je zintegrować, aby rozwiązać rzeczywiste problemy biznesowe".

Strategiczne myślenie i silne umiejętności przywódcze

Strategiczne myślenie jest niezbędne dla CTO, aby dostosować inicjatywy technologiczne do ogólnej strategii biznesowej, mówi Kowsari. "Odnoszący sukcesy CTO powinien być w stanie określić jasną wizję technologiczną, zidentyfikować możliwości innowacji i podejmować świadome decyzje, które napędzają rozwój firmy" - mówi.

Bez strategicznego nastawienia, inwestycjom i inicjatywom technologicznym może brakować kierunku i nie przyczyniać się do sukcesu organizacji, mówi Kowsari.

Zdolność do ustalania i realizowania wizji jest rzeczywiście podstawowym aspektem roli CTO, mówi Clemenson. "Obejmuje to takie aspekty, jak projektowanie, finansowanie, efektywna alokacja zasobów, strategia kupowania i budowania, przy jednoczesnym podkreślaniu krótko- i długoterminowych aspektów" - mówi.

Jednocześnie CTO muszą być silnymi liderami. "CTO są odpowiedzialni za kierowanie i zarządzanie zespołami technologicznymi" - mówi Kowsari. "Silne przywództwo i umiejętności budowania zespołu są niezbędne. Skuteczne zarządzanie zespołem może prowadzić do zwiększenia produktywności, innowacyjnych rozwiązań i pomyślnej realizacji projektów technologicznych. Pomaga również zatrzymać największe talenty techniczne, co jest niezbędne na konkurencyjnym rynku pracy".

W ramach roli strategicznej, CTO musi być w stanie współpracować z zespołem kierowniczym, w tym z CEO i zarządem, w celu oceny i udoskonalenia strategii technologicznej, mówi Stephenson.

Zdolność do tworzenia wspaniałego środowiska pracy

Jednym z najlepszych sposobów na przyciągnięcie talentów technologicznych jest stworzenie środowiska pracy, które zachęca do innowacji i autonomii, jednocześnie kładąc nacisk na współpracę i pozytywne informacje zwrotne. Jest to coś, co CTO musi umieć robić.

"Dla CTO, kluczowe jest ustanowienie kultury, która promuje intelektualne poszukiwania, gdzie dążenie do wiedzy i innowacji jest codziennym przedsięwzięciem" - mówi Porter. "Zachęcanie do takiego sposobu myślenia oznacza budowanie klimatu, w którym podejmowanie skalkulowanego ryzyka jest nie tylko akceptowane, ale wręcz oczekiwane jako droga do przełomów i rozwoju".

Porter dodaje, że podstawą zatrzymania największych talentów jest zbudowanie fundamentu zaufania i uczciwości. "Pracownicy powinni czuć się pewni przywództwa firmy i jej kierunku" - mówi. "Demonstrując zaangażowanie w etyczne praktyki i podejmowanie decyzji, CTO może promować silne poczucie lojalności i wspólne poczucie celu wśród zespołu".

Stworzenie tego rodzaju środowiska "wyróżnia firmę, czyniąc ją miejscem, w którym utalentowane osoby chcą być, ponieważ mogą zobaczyć wpływ swojej pracy, rozwijać swoją karierę i być częścią wspólnego wysiłku, aby przesuwać granice w technologii" - mówi Porter.

Świetna komunikacja i umiejętności pracy z ludźmi

Znaczącą częścią budowania zdrowego, satysfakcjonującego i produktywnego środowiska pracy jest dobra komunikacja, umiejętność, którą CTO musi posiadać wraz z innymi "umiejętnościami miękkimi".

"W wielu miejscach pracy znaczna część personelu zazwyczaj nie posiada wiedzy technicznej" - mówi Cyrus Clemenson, CTO w Acceleration Partners, dostawcy usług marketingowych. "Dlatego CTO powinien posiadać takie cechy, jak empatia i skuteczne umiejętności komunikacyjne, aby budować zaufanie, być mentorem dla pracowników, móc zatrudniać itp.".

Skuteczni CTO zdają sobie również sprawę, że "nie mogą posiadać całej wiedzy i powinni pozostać otwarci na zewnętrzne punkty widzenia" - mówi Clemenson. "Istotny aspekt roli CTO obejmuje kierowanie i wspieranie konsensusu w zespole. Zatrudniają oni ekspertów specjalizujących się w konkretnych dziedzinach i muszą doskonale nawigować i inspirować osoby o różnych osobowościach, aby dostosować się do ich wizji".

Aby napędzać i inspirować zespoły techniczne, "CTO musi być skutecznym komunikatorem, mentorem / przewodnikiem, innowacyjnym słuchaczem i silnym współpracownikiem z zespołami oraz zachęcać do tworzenia podobnego środowiska" - mówi Athawale.

"Możesz mieć dostęp do najlepszej technologii [i] ludzi, ale jeśli odpowiednia kultura nie zostanie zaszczepiona od góry, zespoły te nie będą w stanie realizować celów biznesowych" - mówi Athawale. "Istnieje kilku niezwykle skutecznych CTO, którzy inspirują swoje zespoły i rzucają im wyzwanie, aby połączyły swoją wiedzę techniczną, współpracę, strategiczne myślenie i zdolność adaptacji oraz skutecznie kierowały organizacją skoncentrowaną na technologii".

Artykuł pochodzi z CIO.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200