UltraSPARC ratunkiem dla Suna

Przez trzy ostatnie lata użytkownicy stacji roboczych Sun Microsystems obserwowali jak wydajność ich sprzętu malała w porównaniu do urządzeń Hewlett-Packarda, Digitala i innych firm. Tymczasem sprzedaż stacji roboczych Suna w ub.r. wzrosła o ok. 20% dzięki wprowadzaniu większej liczby aplikacji dla środowisk SunOS i Solaris. Obecnie firma ma ponad milion komputerów zainstalowanych na całym świecie.

Przez trzy ostatnie lata użytkownicy stacji roboczych Sun Microsystems obserwowali jak wydajność ich sprzętu malała w porównaniu do urządzeń Hewlett-Packarda, Digitala i innych firm. Tymczasem sprzedaż stacji roboczych Suna w ub.r. wzrosła o ok. 20% dzięki wprowadzaniu większej liczby aplikacji dla środowisk SunOS i Solaris. Obecnie firma ma ponad milion komputerów zainstalowanych na całym świecie.

Według niektórych analityków rynku główną słabością środowisk Suna są słabe procesory. W wyścigu technologicznym prowadzonym przez producentów mikroprocesorów tj. Digital Alpha, HP PA-RISC i IBM PowerPC oraz w związku ze zbliżającym się wprowadzeniem układu P6 Intela Sun musi szybko zareagować.

Nowa rodzina stacji roboczych Suna, która zostanie wprowadzona na rynek w br., będzie oparta na 64-bitowym układzie UltraSPARC. Według analityków rynku procesor SuperSPARC 60 używany w stacjach roboczych SPARCstation 20 -najpotężniejszym produkcie Suna - jest obecnie równie wydajny jak układ Pentium Intela. Aby polepszyć wynik firma zwiększyła szybkość zegara do 75 MHz.

Stacje robocze nie muszą wykonywać tak wielu operacji jak centralne wielookienkowe systemy zawierające aplikacje działające na unixowych korporacyjnych serwerach. Dlatego też Sun sprzedaje więcej stacji roboczych m.in. SPARCstation 5 i SPARCstation 20 przeznaczonych do pracy jako sprzęt klient/serwer. Większość użytkowników serwerów Suna używa Windows do uzyskania dostępu do poczty elektronicznej i dokumentów. Twierdzą, że sprzęt z systemem Windows pracuje lepiej z aplikacjami klient/serwer wykorzystującymi relacyjne bazy danych gromadzone na serwerach Suna.

Prawdopodobnie Sun nie będzie mieć kłopotów z utrzymaniem swej bazy technicznej przy 38% udziału w rynku sprzedaży stacji roboczych. Użytkownicy są jednak zniecierpliwieni tym, że firma trzyma się starszych maszyn z sytemem SunOS tylko po to, by wykorzystywać je do pracy z typowymi aplikacjami. Zastosowanie nowych procesorów UltraSPARC, których wydajność nie zagrażałaby szybkiemu starzeniu się sprzętu i pozwoli odzyskać zaufanie klientów.


TOP 200