„Ultima Ratio” będzie korzystać z profilu zaufanego

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej podpisało porozumienie z Ministrem Cyfryzacji dotyczące Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio”. Przewiduje ono, że Sąd będzie mógł korzystać z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości.

Ułatwi to identyfikacje tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron. Ultima Ratio jest arbitrażowym sądem nowej generacji. Użytkownik składa w nim pozew w ciągu kilku minut po zalogowaniu się do systemu informatycznego.

Rozwiązanie zostanie uruchomione pod koniec kwietnia tego roku i będzie pierwszym tego arbitrażem gospodarczym w Polsce. Wyroki przez notariuszy będą wydawane w ciągu 3 tygodni, czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym.

Zobacz również:

  • EY: transformacja cyfrowa wciąż priorytetem dla firm
  • Lenovo i Motorola z zakazem sprzedaży w Niemczech

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji publicznej. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Potwierdza on tożsamość obywatela, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Działalność Ultima Ratio wymaga najwyższej staranności przy identyfikacji oraz uwierzytelnianiu tożsamości stron, zarówno powoda jak i pozwanego. Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji arbitrzy rozpoznający sprawy gospodarcze będą mieć możliwość upewnienia się, że zarejestrowany w systemie użytkownik jest rzeczywiście istniejącą osobą fizyczną, za którą się podaje. Jestem pewna, że korzystanie ze środków identyfikacji Węzła Krajowego, w tym Profilu Zaufanego ułatwi i przyśpieszy przebieg spraw rozpatrywanych przez Ultima Ratio”.- komentuje Anna Ewa Dańko-Roesler, Prezes Stowarzyszenia RP.

Źródło: ITBC Communication

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200