Ulepszony król Krety

Dzisiejszy gość naszego kącika, komputerowy system obsługi firm handlowo-produkcyjnych MIDAS PLUS, autorstwa Maszachaba Software System z Krakowa, nie wymaga rekomendacji bowiem, wraz Asystentem, reprezentował polski software na tegorocznym CeBit-cie w konkursie Software in Europa.Przypomnijmy więc tylko, że został on stworzony z myślą o wspomaganiu obsługi szerokiego zakresu operacji związanych z działalnością firmy handlowo-produkcyjnej, czyli, że może być z powodzeniem stosowany wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi przechowywanie, produkcja i obrót towarami, a więc w hurtowniach, sklepach, zakładach rzemieślniczych i innych podmiotach gospodarczych.

Dzisiejszy gość naszego kącika, komputerowy system obsługi firm handlowo-produkcyjnych MIDAS PLUS, autorstwa Maszachaba Software System z Krakowa, nie wymaga rekomendacji bowiem, wraz Asystentem, reprezentował polski software na tegorocznym CeBit-cie w konkursie Software in Europa.Przypomnijmy więc tylko, że został on stworzony z myślą o wspomaganiu obsługi szerokiego zakresu operacji związanych z działalnością firmy handlowo-produkcyjnej, czyli, że może być z powodzeniem stosowany wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi przechowywanie, produkcja i obrót towarami, a więc w hurtowniach, sklepach, zakładach rzemieślniczych i innych podmiotach gospodarczych.

Instrukcja i instalacja

Midas dostarczany jest na jednej, 5,25" dyskietce i instaluje się w podobny sposób, jak większość tego typu aplikacji, chociaż ma pewne cechy, które już na tym etapie odróżniają go od siermiężnej, rodzimej produkcji. Do zapewnienia poprawnej pracy wskazana jest więc sieć typu Novell Netware lub pojedynczy komputer (min. AT z 1MB pamięci RAM), wyposażony w odpowiednio duży twardy dysk oraz... gniazdo drukarki, gdyż program zabezpieczony został przed piratami kluczem sprzętowym

Po uruchomieniu instalatora, na twardym dysku zakładana jest, jak zwykle, stosowna struktura katalogów po czym kopiuje się zbiory, jednakże dzięki temu, że program instalacyjny został napisany (częściowo) w postaci binarnej, mamy przez cały czas dostęp do Help-u, a ponadto modyfikowane są także pliki konfiguracyjne. Dołączona do Midasa dokumentacja orócz książki składa się także z animowanego samouczka i blisko 120 kB tekstu kontekstowej pomocy, która jest dostępna w każdej chwili pracy z programem.

Pierwsze kroki

Choć autorzy programu dołożyli wielu starań, by ich system okazał się wygodny i przyjazny dla przyszłego użytkownika, przed przystąpieniem do właściwej jego eksploatacji trzeba niestety wszystko skonfigurować.

Po pierwsze musimy więc zastanowić się nad tym, jak wygodnie z naszego punktu widzenia dałoby się sklasyfikować posiadane towary oraz usługi, następnie wprowadzić dotyczące dane do odpowiednich formatek. Następnie trzeba wypełnić kartoteki magazynów, działów i kontrahentów. Kolejnym krokiem jest podanie programowi odpowiednich tzw. "stanów początkowych", przeliczników, itp., itd. Dopiero bowiem od tego momentu nasz system zacznie dysponować pełnym obrazem sytuacji i zacznie nadawać się do tzw. normalnej pracy.

Ta "normalna praca" polega oczywiście na wprowadzaniu informacji dotyczących zawieranych transakcji, wystawianiu rachunków, tworzeniu i wydawaniu dowodów magazynowych, itd. Midas obsługuje przy tym wielopoziomową strukturę planu koszt uwzględnia różnice w kursach walut i wiele jednostek miar, jest więc na tym poziomie stosunkowo elastyczny. Podobnie jest pod względem współpracy z innymi produktami Maszachaby, takimi jak np. system finansowo-księgowy noszący nazwę Winien-Ma, do którego, po odpowiednim skonfigurowaniu możemy się przełączać za pomocą spacji.

Z bliska

Informacje wprowadzone do programu mogą być przez nas stale przywoływane i uzupełniane, zaś przetworzone dane stanowią znakomitą podstawę do generowania zbiorczych zestawień dokonywanych pod różnymi kątami. Ich mechanizmy zostały zaprojektowane w ten sposób, aby dawać pełny przegląd sytuacji firmy w możliwie dowolnym przekroju, co oznacza, że użytkownik w każdej chwili może zażądać od programu informacji np. na temat: stanu magazynów, przepływu towarów, zawartych transakcji handlowych, czy ich finansowych efektów. Przewidziano przy tym wiele "kluczy" służących do wyszukiwania informacji oraz "ściągawek", skrótów i "chwytów", tak, że program działa szybko i skutecznie, eliminując możliwość pomyłki.

Raporty mogą dotyczyć tylko pewnego wycinka działalności firmy, jak np. określonej grupy towarów, lub transakcji z wybranymi kontrahentami, itd., lub też większej całości i być drukowane na drukarkę lub dysk. Jest także opcja pozwalająca na automatyczną przecenę naszej oferty, gdy np. wskutek zmiany ceny zakupu lub bieżącego kursu waluty.dotychczasowa cena mija się nieco z wymogami rynku. Staje się ona aktualna w momencie wpisywania przychodu lub rozchodu towaru, a to z kolei oznacza, że można ją zmienić dosłownie w każdej chwili.

Program zawiera też kartoteki kontrahentów z natychmiastowym podglądem stanu rozliczeń, kartoteki towarów i usług wraz z cennikami, które pozwalają na definiowanie dowolnej ilości cen sprzedaży dla każdego towaru, radzi sobie nieźle z ewidencją zbytu, gdy mamy np. towary w różnych opakowaniach (automatyczne przeliczenie ilości i cen). Midas umie też zarządzać dowolną liczbą magazynów, ewidencją różnego rodzaju transakcji (kupna, sprzedaży, zwrotów, reklamacji, produkcji, strat, zużycia, nadwyżki), a także ma wbudowany system rozliczeń finansowych i udogodnienia pozwalające ustalić kto ponosi odpowiedzialność za przeprowadzone operacje. Warto też za jego pomocą przygotować rozbudowaną ofertę handlową, gdyż pozwala szybko dotrzeć do cen zakupu każdego towaru. W najbliższym zaś czasie firma zapowiada rozbudowę Midas'a o moduł obliczający podatek od wartości dodanej (VAT).

Bezpieczeństwo danych

Ochroną dostępu do danych zajmuje się system haseł, kierowany przez Administratora, który ma dostęp do wszystkich funkcji systemu i tylko jemu wolno jest odtwarzać oraz kontrolować bazy. On też nadaje uprawnienia dla poszczególnych użytkowników programu, konfiguruje drukarki, itd. więc nie powinno być większych kłopotów z "mieszaniem w konfiguracji" przez mniej doświadczonych operatorów. Z drugiej strony zaś Midas to program stricte sieciowy, napisany z wykorzystaniem Btrieve'a i innych zaawansowanych mechanizmów sieci Novell. Nawet jeśli w trakcie przeprowadzania operacji na danych przydarzy nam się, co nie daj Boże, awaria zasilania, teoretycznie przynajmniej, możemy czuć się bezpieczni.

W sumie

Program mi się podobał również dlatego, że jest ładnie rozwiązany plastycznie i ma dobrą, "konwencjonalną" klawiszologię, a zastosowany w nim system komunikacji z użytkownikiem umożliwia, szybkie opanowanie jego obsługi.

Zastosowane w nim rozwiązania okienkowo-formatkowe sprawiają przy tym, że działa nieco szybciej od większości znanych mi aplikacji tego typu. (Jest to widoczne zwłaszcza przy generowaniu raportów i podczas pracy w sieci). Doświadczony użytkownik znajdzie w nim potężne narzędzia do obróbki danych. Tak więc zanosi się na to, że po raz kolejny MIDAS obsypie nas złotem.

Program: Midas-Plus

Autor i dystrybutor: Maszachaba Software System, Kraków, Pl. Na Stawach 3, tel. 22 44 47.


TOP 200