Ulepszone plotery Falcon

Mutoh opracował nowe oprogramowanie sterujące pracą ploterów drukujących Falcon, które umożliwia m.in. dostęp do zwiększonej liczby parametrów z panelu urządzenia, zwiększenie szerokości druku do 1160 mm (model RJ-6100), przesuw papieru/folii w obu kierunkach i określenie niestandardowych marginesów.

Mutoh opracował nowe oprogramowanie sterujące pracą ploterów drukujących Falcon, które umożliwia m.in. dostęp do zwiększonej liczby parametrów z panelu urządzenia, zwiększenie szerokości druku do 1160 mm (model RJ-6100), przesuw papieru/folii w obu kierunkach i określenie niestandardowych marginesów.

Oprogramowanie jest zainstalowane w nowych modelach Falcon RJ-4100 Plus i RJ-6100 Plus. Możliwa jest też jego aktualizacja w starszych wersjach ploterów.

Atrium, tel. (+77) 458 16 81, http://www.atrium.com.pl


TOP 200