Ulepszone monitorowanie sieci heterogenicznych

System David, polskiej firmy Hadden, jest rodziną produktów służących do wspomagania zarządzania i monitorowania heterogenicznych sieci komputerowych. System pracuje na platformie Unix i umożliwia zdalny nadzór nad zasobami sprzętowymi oraz usługami.

System obsługuje protokół SNMP i zawiera funkcje automatycznego i wymuszonego wykrywania urządzeń oraz tworzenia mapy ich połączeń. Akcje podejmowane przez system, to w większości automatyczne reakcje na zdarzenia zaistniałe w monitorowanej sieci. Administrator może być informowany o zdarzeniach poprzez komunikaty na konsoli, sygnały dźwiękowe, pocztę elektroniczną itp. Źródłem zdarzeń są przeważnie komunikaty SNMP-Trap otrzymywane z monitorowanych urządzeń.

Poza tymi funkcjami, dostępnymi w wersji wcześniejszej, najnowsza wersja systemu zawiera wiele nowych funkcji. Jedną z nowości jest koncepcja grup zarządzanych elementów, które można w stosunkowo prosty sposób definiować. Grupa opisuje sposób transformacji wybranej tablicy MIB, co pozwala na szybkie poddanie procesowi monitorowania elementów fizycznych lub logicznych odwzorowanych w bazie MIB urządzenia (zasilacze, procesory, dyski, protokoły routingu, filtry pakietów, błędy na interfejsach itp.).

System wyposażono także w rozbudowane mechanizmy uprawnień dostępu do zasobów. Użytkownicy, grupy i uprawnienia dostępu są podobnie do stosowanych w systemach plików Unix. System zawiera obsługę monitorowania routerów logicznych dostarczanych przez Juniper Networks. Zapewnia też jednolity mechanizm alarmowania o błędnym działaniu interfejsów sieciowych, sesji BGP, zarządzanych elementów i pingów.

Nowym produktem dostępnym w systemie David jest Service Monitor. Pozwala on na monitorowanie usług sieciowych na poziomie warstwy aplikacyjnej (protokoły HTTP, FTP, SMTP itp.), mierzyć ich dostępność i czasy odpowiedzi. Można też weryfikować zawartość treści dostarczanej przez usługę.

System David umożliwia użytkownikowi dostęp, poprzez przeglądarki internetowe, zarówno do danych aktualnych, jak i historycznych oraz raportów. Użytkownik może przeglądać otrzymane komunikaty SNMP-Trap, raporty o interfejsach sieciowych, sesjach BGP, pingowanych obiektach itp.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200