Ujarzmić miejskie korki

Serwis www.korkonet.pl umożliwia łatwe sprawdzanie jaka jest przejezdność wybranych warszawskich ulic.

Serwis www.korkonet.pl umożliwia łatwe sprawdzanie jaka jest przejezdność wybranych warszawskich ulic.

Korkonet.pl uruchomiono na początku października ub.r. Umożliwia on obserwację sytuacji na wybranych ulicach Warszawy z 10 kamer umieszczonych w najbardziej newralgicznych punktach komunikacyjnych stolicy. "Do połowy roku liczba kamer wzrośnie do 50. Wkrótce udostępnimy również dodatkowe usługi" - zapowiada Marcin Frąckiewicz, twórca Korkonetu. Serwis jest adresowany przede wszystkim do zmotoryzowanych warszawiaków, mających dostęp do Internetu. Po zainstalowaniu wszystkich kamer Korkonet będzie udostępniał informacje o przejezdności dróg także w formie krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz z wykorzystaniem protokołu WAP. Docelowo serwis ma zostać przekształcony w portal tematyczny, poświęcony komunikacji w Warszawie.

Wiadomości z komórki

Obecnie informacje z Korkonetu są prezentowane jedynie przez WWW. Obraz z kamer jest jednak dostępny wyłącznie dla osób podłączonych do sieci. Dlatego firma zamierza wprowadzić usługi oparte na SMS i WAP. Przedstawiciele serwisu prowadzą obecnie negocjacje w sprawie zakupu rozwiązania pozwalającego na dostarczanie informacji poprzez SMS i WAP. Będzie to prawdopodobnie firma współpracująca z jednym z operatorów telefonii komórkowej, co pozwoli uzyskać zniżki na wysyłanie SMS-ów.

Po wdrożeniu tej aplikacji użytkownik rejestrując się w serwisie będzie określał swój profil, tzn. wskaże trasy, po których najczęściej się porusza. "Nie ma sensu dostarczać wszystkich informacji. Dzię- ki personalizacji użytkownik otrzyma tylko te informacje, które go interesują" - mówi Marcin Frąckiewicz. Wiadomości SMS byłyby przygotowywane przez zespół serwisu na podstawie informacji z kamer, a także innych źródeł. Korkonet chce współpracować z korporacjami taksówkowymi, które informowałyby na bieżąco o wypadkach, korkach czy innych sytuacjach utrudniających przejazd. Wiadomości o remontach dróg i wyznaczonych objazdach miałyby pochodzić bezpośrednio z Zarządu Dróg Miejskich. Z kolei zastosowanie technologii WAP umożliwiłoby użytkownikom wyposażonym w odpowiednie telefony oglądanie prostych mapek wektorowych z zaznaczonymi na nich, za pomocą umownych znaków, utrudnieniami w ruchu.

Korkonet rozważa także wykorzystanie aplikacji smsTrasa, opracowanej przez krakowską spółkę Mobile IT. Umożliwia ona określenie optymalnej trasy przejazdu pomiędzy dwoma punktami. Byłoby to ide- alne uzupełnienie informacji o korkach.

Problem wewnętrzny

Zostaną rozbudowane także rozwiązania internetowe. Na stronach ma być umieszczona interaktywna mapa Warszawy. Kliknięcie np. na wskazany przystanek autobusowy spowoduje wyświetlenie informacji o zatrzymujących się na nim autobusach oraz rozkładzie ich jazdy. Na mapę na bieżąco będą nanoszone infor- macje o korkach itp. Obecnie Korkonet poszukuje wykonawcy takiej mapy. Podsta- wowym warunkiem jest wykonanie jej w technologii Macromedia Flash.

Podstawę działalności serwisu stanowi jednak dostarczanie obrazu z monitorowanych ulic. Kamery są instalowane w siedzibach firm, które mieszczą się w wysokich budynkach usytuowanych w newralgicznych punktach miasta i mają stałe łącze do Internetu. Obecnie kamery w większości przypadków znajdują się wewnątrz budynków - ze względu na mniejsze koszty obsługi - i są podłączane do komputera, z którego transmitowany jest obraz. "Największy problem, z jakim się spotykamy, to właśnie przekonanie do współpracy firm. W zamian oferujemy bowiem jedynie reklamę w serwisie. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć 50 partnerów" - mówi Marcin Frąckiewicz. Od przyszłego roku problem zostanie zminimalizowany, ponieważ firma zamierza instalować kamery zewnętrzne, podłączone do Internetu drogą radiową. Ich zaletą jest również możliwość zdalnego sterowania nimi. Łatwiej będzie również je przenosić, by szybko reagować na zmiany zachodzące na szlakach komunikacyjnych miasta.

Obraz przez FTP

System wykorzystuje Philipsa. Współpracuje z nimi aplikacja, zainstalowana na komputerach PC, obsługująca kompresowanie obrazu, archiwizowanie i dostarczanie go do serwera internetowego. Dużą część aplikacji stanowi standardowy kod dostarczony przez Philipsa, obsługujący sterowniki kamer. Niewielki moduł aplikacji Korkonet działa również na ser- werze, na który obraz jest przesyłany za pośrednictwem protokołu FTP. "Moglibyśmy wykorzystywać każdy inny protokół internetowy, ale nasze doświadczenia wskazują, że FTP jest najlepszy. Stabilny i możliwy do wykorzystania w każdej sieci, nawet gdy kamera znajduje się za firewallem" - wyjaśnia Marcin Frąckiewicz.

Korkonet korzysta z outsourcingu w zakresie usług informatycznych. "Nie inwestuje- my we własną infrastrukturę, nie zatrudniamy administratorów. To duża oszczędność, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie koszty pracy informatyków w Warszawie" - mówi Marcin Frąckiewicz. Serwer jest zarządzany przez firmę Homenet, dostarczającą usługi internetowe.

Korki w Polsce

Korkonet zamierza czerpać zyski przede wszystkim ze sprzedaży usług bazujących na technologii SMS i WAP. Potencjalne dochody miałyby pochodzić także od firm, które zakupiłyby obraz ze wszystkich bądź wybranych kamer, oraz z rozgłośni radiowych, które zyskiwałyby pełny obraz wydarzeń komunikacyjnych w mieście.

Docelowo Korkonet ma przekształcić się w spółkę, która zaczynając od monitoringu ulic w Warszawie, będzie oferować inne usługi związane z dostarczaniem obrazu z kamer poprzez Internet. Jako przykładowy sposób wykorzystania kamer przedstawiciele serwisu wskazują monitoring przedszkoli. Kamery zainstalowane w przedszkolach pozwoliłyby pracującym rodzicom obserwować zachowanie dzieci. Firma rozważa również monitoring obiektów.

Spółka miałaby powstać przy udziale inwestora, który niedawno wsparł Korkonet. Przedstawiciele serwisu nie ujawniają jego nazwy ani kwoty. Wiadomo natomiast, że jest ten sam inwestor, który zaangażował się w spółkę smsexpress.com, rozwijają- cą komunikator internetowy Gadu-Gadu. Na razie serwis nie podejmie współpracy z Gadu-Gadu, ale niewykluczone że w przyszłości będą realizowane wspólne projekty.

Jeśli przedsięwzięcie odniesie sukces w Warszawie, ma objąć także kilka większych miast Polski. Informacje z poszczególnych miast miałyby być wzbogacane o wiadomości o sytuacji na łączących je drogach.


TOP 200