Ugoda z Intelem zaakceptowana

Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC) zaakceptowała ugodę zaproponowaną przez przedstawicieli Intela.

Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC) zaakceptowała ugodę zaproponowaną przez przedstawicieli Intela. Intel zobowiązał się, że nie będzie odmawiał udzielania pomocy technicznej lub sprzedaży mikroprocesorów firmom licencjonującym jego technologię, nawet jeżeli wdały się z Intelem w spór dotyczący patentów. Wykluczone będą również groźby podjęcia takich działań.

FTC zarzucała koncernowi, że nie ujawnia swoim klientom informacji o nowych wersjach mikroprocesorów, aby wymusić na nich korzystniejsze warunki kontraktów.


TOP 200