Udane zakupy z XML

Następna generacja aplikacji i baz danych dla sieci Web ma być oparta na języku XML.

Następna generacja aplikacji i baz danych dla sieci Web ma być oparta na języku XML.

Aplikacje dla Internetu z nieograniczoną liczbą użytkowników wymagają znacznie większej skalowalności niż w przypadku aplikacji klient/serwer w ograniczonym środowisku przedsiębiorstwa. Informacje przekazywane podczas transakcji elektronicznych to nie tylko jednorodne dane alfanumeryczne, lecz dokumenty tekstowe, komunikaty poczty elektronicznej, dokumenty EDI i inne. Wymaga to innego podejścia ze strony producentów baz danych.

Dlaczego XML?

Sztywna struktura dokumentów EDI powoduje, że technologia ta nie nadaje się do obsługi detalicznego handlu internetowego. Nowe perspektywy przed producentami pojawiły się wraz z opracowaniem języka XML (eXtensible Markup Language). Podobnie jak HTML, jest to podzbiór znacznie bogatszego języka opisu dokumentów SGML, opracowanego przed 20 laty.

XML zajmuje się zawartością dokumentu zarówno w zakresie wyglądu, jak i treści. Pozwala również na potwierdzenie pochodzenia dokumentu. Język ten ma potencjalne możliwości dodawania znaczenia i struktury do informacji w formacie tekstowym lub numerycznym. Umożliwia to poszukiwanie informacji ze względu na zawartość lub strukturę, podobnie jak w relacyjnych bazach danych w stosunku do zawartości alfanumerycznej. XML ma logiczną strukturę, którą można manipulować, formułować do niej zapytania i zmieniać w transakcjach komercyjnych.

Dokumenty XML mogą być przechowywane w bazach danych korzystających z języka XML. Wielu producentów systemów zarządzania danymi zapowiada dostarczenie takich produktów w 1999 r.

Projekt Odessy

Jednym z nich jest niemiecka Software AG. Firma opracowuje system do zarządzania dokumentami XML w ramach projektu Odessy (Open Database Extensible Software System). Ośrodkiem Odessy będzie maszyna do przechowywania i pobierania dokumentów w formacie XML (X maszyna).

X maszyna współpracuje ze specjalizowaną bazą dokumentów Odessy DB za pośrednictwem sterownika XML. Z punktu widzenia użytkownika systemu, baza Odessy DB wygląda jak jeszcze jeden węzeł sieci Web. X maszyna współpracuje z relacyjnymi bazami danych za pośrednictwem pakietu komunikacyjnego EntireX i sterowników do baz danych. Pakiet sterujący całością systemu - Odessy Manager - służy do zapewnienia jednolitego obrazu wszystkich systemów zapamiętywania danych i dokumentów.

Bezpieczeństwo handlu mają zapewniać różne pakiety szyfrowania, potwierdzania tożsamości użytkownika i zapisywania sygnatur elektronicznych, współpracujące z systemem na poziomie warstwy transportowej i aplikacyjnej.

Projekt Odessy

Oprogramowanie Software AG ma wykorzystywać nastepujące technologie:

  • Protokół HTTP.

  • Rozproszony system baz danych DataVerse. Pozwala zapamiętywać informacje handlowe w dowolnym systemie zarządzania bazami danych.

  • Baza danych Odessy DB. Zarządza rozproszonymi zasobami danych.

  • Język XML. Do opisu dokumentów handlowych i danych operacyjnych.

  • Wzorce dokumentów XML.

  • Interfejsy OLE DB, DCOM, ODBC, JDBC.


  • TOP 200