USA ratyfikowało konwencję o cyberprzestępczości

Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował konwencję o zwalczaniu cyberprzestępczości, dołączając tym samym do grupy czterdziestu trzech innych państw, które ją ratyfikowały.

Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował konwencję o zwalczaniu cyberprzestępczości, dołączając tym samym do grupy czterdziestu trzech innych państw, które ją ratyfikowały.

Konwencja reguluje m.in. zasady współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości komputerowej. Jej ratyfikowanie przez USA może zwiększyć skuteczność ścigania przestępstw, takich jak phishing czy dystrybucja złośliwego oprogramowania.


TOP 200