URTiP: kontrola przenoszenia numerów w sieciach stacjonarnych

Zgodnie z zapowiedziami, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty rozpoczął kontrolę przestrzegania Prawa telekomunikacyjnego w zakresie przenoszenia numerów pomiędzy sieciami stacjonarnymi. Operatorzy deklarują gotowość, jednak największy gracz - TPSA - nie podpisała z żadnym z konkurentów odpowiednich umów.

Regulator zamierza sprawdzić czy operatorzy sieci stacjonarnych wypełniają obowiązki uprawnienia abonentów do przeniesienia numeru do sieci innego operatora (art. 71 i 74 Prawa telekomunikacyjnego). URTiP zbada także, czy operatorzy stacjonarni przestrzegają art. 67 Prawa telekomunikacyjnego, który nakłada na nich obowiązek udostępniania danych innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych, w tym usługę ogólnokrajowego spisu abonentów oraz usługę informacji o numerach obejmujących wszystkich abonentów publicznych sieci telefonicznych w Polsce.

Trzecim obszarem zainteresowania Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty będzie wynikający z art. 78 Prawa telekomunikacyjnego obowiązek udostępniania służbom ratunkowym informacji o lokalizacji abonenta, który wykonuje połączenie z numerami alarmowymi 112, 999, 998, 997.

Jesteśmy gotowi

Operatorzy stacjonarni na mocy Prawa telekomunikacyjnego zapewnić przenaszalność numerów od 1 stycznia 2006 r. - Telefonia Dialog jest już gotowa i świadczy usługi przenoszenia numerów. Przyjmujemy wnioski abonentów i jesteśmy gotowi do ich realizacji, ale na razie jeszcze nie dotyczy to klientów TP S.A. z powodu braku stosownej umowy. Cena za przeniesienie wynosi 120 zł netto - mówi Grzegorz Koźmiński z biura prasowego operatora.

Netia także deklaruje gotowość i wskazuje na konieczność porozumienia z TPSA. - Wtedy będzie można uruchomić dalsze procedury i przygotować odpowiednie dokumenty przejęcia klienta. Klient może upoważnić nowego operatora, by zajął się przeniesieniem numeru w jego imieniu, może też sam zająć się sprawą. Są określone terminy zarówno dla operatora, który klienta "oddaje", jak i dla tego, który "zyskuje" klienta. Jeśli chodzi o opłatę za przeniesienie numeru, to w Netii wynosi ona 60 zł netto - informuje Jolanta Ciesielska, rzecznik prasowa Netii.

TPSA: rozmowy trwają

Alternatywni operatorzy pod auspicjami KGEiT wypracowali wspólne porozumienie dotyczące przenoszenia numeru pomiędzy swoimi sieciami. Telekomunikacja Polska nie brała udziału w rozmowach. Każdy operator będzie indywidualnie ustalał warunki z TPSA.

- Obecnie trwają rozmowy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w celu podpisania odpowiednich aneksów do umów międzyoperatorskich. W przyszłym tygodniu powinien zostać podpisany aneks do umowy z pierwszym z dużych operatorów telekomunikacyjnych. TP jest zainteresowana jak najszybszym podpisaniem aneksów i oczekuje tego samego od parnterów. Liczymy na to, że inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni także wykażą się dobrą wolą w celu zagwarantowania realizacji uprawnienia abonentów - mówi Barbara Górska, rzecznik prasowa TPSA. Cena za przeniesienie numeru w sieci TP lub do innego operatora wynosi 100 zł netto. - TP jest technicznie gotowa do realizacji uprawnienia abonentów do przeniesienia numeru przy zmianie operatora - podkreśla Górska.

Wynik kontroli przenoszenia numerów w sieciach komórkowych nadal czeka na podpis prezesa URTiP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200