UPS i TNT Express - fuzja oparta na standaryzacji

Przejęcie holenderskiej firmy kurierskiej TNT Express ma pozwolić na umocnienie pozycji amerykańskiego koncernu UPS na rynku europejskim. Kluczem do sukcesu wartej 5,2 mld euro transakcji ma być ujednolicenie infrastruktury IT oraz standaryzacja procesów biznesowych.

Na początku tygodnia przedstawiciele firm przewozowych United Parcel Service i TNT Express poinformowali o zawarciu porozumienia obu spółek. Na mocy zawartej umowy koncern UPS za zakup firmy TNT Express zapłaci ponad 5,2 mld euro. Będzie to największa transakcja w ponad stuletniej historii amerykańskiego koncernu. Według danych za ubiegły rok firmy UPS i TNT Express dysponują łącznymi obrotami na poziomie 45 mld euro rocznie.

Według przedstawicieli firmy UPS przejęcie holenderskiego konkurenta w znacznym stopniu umocni pozycję rynkową amerykańskiej spółki na rynku europejskim oraz w krajach rozwijających się. Przedstawiciele koncernu UPS podkreślają, że kluczowe znaczenie dla powodzenia fuzji oraz skali potencjalnych korzyści ma odpowiednia integracja procesów biznesowych oraz środowisk informatycznych obu firm. Dzięki integracji rozwiązań informatycznych obu firm możliwe ma być także rozszerzenie dostępności i zakresu zaawansowanych usług związanych m.in. ze śledzeniem oraz monitorowaniem przesyłek. Możliwe ma być również podniesienie efektywności połączonej organizacji biznesowej. To zaś ma przełożyć się na oszczędności rzędu nawet 550 mln euro w skali czterech najbliższych lat.

Zobacz również:

  • Zasilanie infrastruktury IT - oto najpopularniejsze zagrożenia
  • Strategiczna współpraca NTT DATA Business Solutions i Beyond.pl

Wedle pojawiających się informacji po części źródłem oszczędności ma być właśnie optymalizacja zasobów IT, standaryzacja kluczowych procesów biznesowych oraz podniesienie efektywności procesów zaopatrzenia. Można domniemywać, że szczególna waga przykładana będzie do zintegrowania funkcjonujących w obu firmach rozwiązań wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw oraz procesami logistycznymi. Warto zaznaczyć, że zarówno UPS, jak i TNT w kontekście łańcuchów dostaw wykorzystują mechanizmy wbudowane w zintegrowany system wspierający zarządzanie firmy SAP. Firma UPS stale rozwija również środowisko bazodanowe IBM DB2 wraz z dedykowanymi narzędziami analitycznymi. Na rozwiązaniach IBM bazuje bowiem większość mechanizmów śledzenia przesyłek w firmie UPS. Niewykluczone więc, że podobne rozwiązania zostaną szybko zaimplementowane także w ramach infrastruktury pochodzącej od firmy TNT.

Z oficjalnych zapowiedzi wynika, że integracja obu firm będzie realizowana wieloetapowo. W pierwszej kolejności następować mają zmiany wizerunkowe i działania ukierunkowane na podniesienie jakości obsługi. W kolejnym etapie następować będzie integracja operacyjna. Przedstawiciele firmy UPS zapewniają, że cięcia zatrudnienia zostaną sprowadzone do minimum. Planowane zmiany będą kolejno wprowadzane w krajach, w których aktualnie obecne są obie firmy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200