UOKiK ponownie przeciwko TP SA

Urząd rozpoczął kolejne postępowanie wyjaśniające w sprawie stosowania przez TP SA działań mających znamiona monopolizacji rynku usług telekomunikacyjnych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął kolejne postępowanie antymonopolowe przeciwko Telekomunikacji Polskiej SA w sprawie wykorzystywania przez operatora swojej dominującej pozycji na rynku usług telekomunikacyjnych. UOKiK wszczął to postępowanie z urzędu. Organ nie zgadza się z praktykami monopolistycznymi stosowanymi przez TP SA w ramach próby ograniczenia działalności konkurencyjnych operatorów na polskim rynku. Biuro prasowe UOKiK podało, że główne wątpliwości prezesa urzędu wzbudziło "kształtowanie przez TP SA antykonkurencyjnej struktury opłat za usługi telekomunikacyjne" oraz "znaczące podwyżki opłat abonamentowych ograniczających dostęp do usług telefonicznych niektórym abonentom".

W środę (25 lipca br.) Telefonia Lokalna - operator sieci telekomunikacyjnej Dialog złożył w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji (URT) wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie rozliczeń międzyoperatorskich oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję. Wniosek do URT-u w tej samej sprawie złożył El-Net. Podobnie działania rozważa Netia. Dialog nie ustala cen połączeń międzystrefowych, są one określane przez operatorów, którzy otrzymali koncesje na usługi long distance. Dialog może jedynie negocjować opłaty za połączenia międzystrefowe w umowach międzyoperatorskich z poszczególnymi operatorami uprawnionymi do świadczenia takich usług. W związku z wprowadzonymi przez Telekomunikację Polską SA od 1 lipca 2001 cenami pilotażowymi na połączenia międzymiastowe, ceny tych rozmów dla abonentów Dialogu automatycznie uległy obniżeniu do poziomu taryf obowiązujących w TP SA. Dialog taryfikuje abonentów według niższej taryfy, a odprowadza do TP SA. procent taryfy wyższej. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, wpływa to negatywnie na ich wynik finansowy, uderzając w przychody firmy i uniemożliwia stworzenie warunków do konkurowania z TP SA. Prośba Dialogu o uwzględnienie w zasadach rozliczeń wprowadzonego pilotażu spotkała się z odmową TP SA, która stwierdziła, że pilotaż dotyczy jedynie małej grupy abonentów. Program objął jednakże abonentów z wszystkich dużych ośrodków na terenach koncesyjnych Dialogu, El-Netu oraz Netii. Zdaniem Dialogu, jest to działanie naruszające zasady uczciwej konkurencji, zmierzające do zachwiania i tak mocno nadwątlonej pozycji operatorów niezależnych.

Zobacz również:

  • Holandia ogranicza korzystanie z Google Chrome i ChromeOS
  • Przeglądarka Edge wspiera dodatkowy mechanizm bezpieczeństwa

W połowie lipca br. z pozwem przeciwko Telekomunikacji Polskiej SA wystąpił Niezależny Operator Międzystrefowy. Podstawę wniosku stanowiło żądanie wypłaty przez TP SA odszkodowania za straty wynikłe z 12-miesięcznego opóźnienia w uruchomieniu usług międzymiastowych przez NOM. Kilka dni wcześniej NOM skierował wniosek do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. Wniosek zakłada wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie stosowania przez operatora monopolistycznych praktyk. Na początku lipca br. prezes UOKiK wezwał również TP SA do zaniechania stosowania nieuczciwej konkurencji poprzez emitowanie reklam dotyczących zmian w dokonywaniu połączeń międzystrefowych. Reklama TP SA wprowadzać miała abonentów w błąd poprzez sugerowanie im, że jedynie wybranie po zerze prefiksu 1033 gwarantuje uzyskanie połączenia międzymiastowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200